NPR Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace a ptačí oblast soustavy Natura 2000

Historie

Lednické rybníky patří k nejstarším rybničním soustavám na Moravě a od 15. století jsou trvale využívaly k chovu ryb. Tvoří je největší moravský rybník Nesyt (315 ha) a dále rybníky Hlohovecký (104 ha), Prostřední (48,5 ha) a Mlýnský (107 ha). V první polovině 19. století byly břehy rybníků, s výjimkou Nesytu, Lichtenštejny parkově upraveny a spolu s dalšími krajinnými úpravami i stavbami v jejich okolí vznikl jedinečný krajinný park. Rozsáhlé břehové rákosiny a četné ostrůvky poskytují ideální podmínky k životu vodnímu ptactvu, k čemuž přispívá i jeho hájení formou lovecké rezervace. Součástí rezervace Lednické rybníky je i Zámecký rybník v Lednici (30,1 ha), vybudovaný v polovině 17. století v místech meandrů Dyje. Třetinu jeho plochy zabírá patnáct ostrovů, které jsou stejně jako okolí parkově upraveny.

Žije tu

U rybníků kromě jiných druhů hnízdí potápka černokrká, kdysi nejhojnější potápka české fauny, zrzohlávka rudozobá, naše nejvzácnější kachna, tajemný bukáček malý nebo sýkořice vousatá, skrytě žijící v rákosinách. Na ostrově v Zámeckém rybníku můžete snadno pozorovat doslova stovky párů volavky popelavé a kvakoše nočního v hnízdní kolonii.

Ochrana

V roce 1953 byly Lednické rybníky vyhlášeny státní přírodní rezervací za účelem ochrany ptactva a jiné zvířeny, květeny i krajinného rázu. Dnes je tato rezervace jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v republice a byla zařazena i do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Režim rybářského obhospodařování i rekreačního využívání by měl být ochraně ptáků zcela podřízen, protože mnohé jejich populace jsou bohužel velmi zranitelné.

O ptácích, ale i dalších zajímavostech v rezervace vám podá podrobnější informace oblíbená naučná stezka Lednické rybníky.

Adresa

Lednické rybníky
Lednice

Najdete v okolí

Turistické cíle

> vše
Bezručova alej Lednice Valtice
•  Příroda
0.8 km
CHATEAU DE FRONTIERE Hlohovec
•  Hrady a zámky
1.4 km
Rybniční zámeček Lednice
•  Památky
1.5 km
Chrám Tří Grácií Valtice
•  Památky
1.7 km
Lednicko-valtický areál
Lednicko-valtický areál
•  Kulturní krajina a UNESCO •  Lužní krajina a vody
2.1 km
Nový dvůr Valtice
•  Památky
2.3 km

Aktivity

> vše
Penzion Myslivna
Penzion Myslivna Lednice
•  Bowling, kuželky, petanque
2.4 km
Penzion Myslivna
Penzion Myslivna Lednice
•  Střelnice a paintball
2.4 km
Bowling Včelařský dvůr
Bowling Včelařský dvůr Lednice
•  Bowling, kuželky, petanque
2.5 km

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.