Babí hora, přírodní památka

Přírodní památku Babí hora (1,7 ha) tvoří stepní louky a pastviny ležící asi 100 m jihozápadně od vrcholu Babí hory. Cílem je ochrany tohoto území je zachování zbytku jedinečných stepních společenstev tzv. pannonského termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů.
Ze zajímavých rostlin se tu vyskytuje vstavač osmahlý, hrachor panonský chlumní, kosatec různobarvý, oman mečolistý, kozinec dánský, kamejka modronachová, ledenec přímořský, bělozářka větevnatá, snědek Kochův a další. Lokalita je bohatá na teplomilný hmyz, žijí zde např. motýli pestrokřídlec podražcový, otakárek fenyklový, modrásek vikvicový, perleťovec kopřivový, soumračník hnědý a řada jiných, zejména motýlů čeledi modráskovitých. Žije zde také kudlanka nábožná Z význačnějších druhů ptactva zde byl zaznamenán bramborníček černohlavý, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, ťuhýk šedý, ťuhýk obecný aj.

Adresa

Babí hora, přírodní památka
Hluk

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

> vše
Muzeum Na Mlýně
•  Muzea •  Lidová architektura •  Památkové domky
2.4 km
Kostel sv. apoštolů Jakuba a Filipa
•  Církevní památky
2.4 km
Naučná stezka Přírodou a historií Boršic
Naučná stezka Přírodou a historií Boršic
•  Naučné stezky a cyklostezky
2.6 km
Dům lidových tradic
•  Lidová architektura •  Památkové domky •  Kultura a tradice
2.7 km
PR Kobylí hlava
•  Fauna a flora •  Chráněná území
2.7 km
Tradice Slovácka, o.p.s.
2.8 km

Aktivity

> vše
TJ Dolní Němčí
TJ Dolní Němčí
•  Sportovní hřiště a haly
2.1 km
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
•  Sportovní hřiště a haly
2.2 km
Squash
•  Tenis a squash
2.3 km

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.