Velehrad, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Místo přesahující duchovní, náboženské a kulturní dědictví. Klenot moravského baroka, trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s bohatě zdobeným interiérem patří k nejvýznamnějším poutním místům u nás. Bazilika je celoročně volně přístupná. Prohlídka není dovolena, probíhá-li bohoslužba. Prohlídka s průvodcem je zpoplatněna.

Počátky současného komplexu kláštera a baziliky na Velehradě sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě založený v románském stylu s vlivem rané gotiky. Zakladateli kláštera byli moravský markrabě Vladislav Jindřich (bratr Přemysla Otakara I.) a olomoucký biskup Robert. Na místo spojené s příchodem a působením věrozvěstů Cyrila a Metoděje a metropolí prvního arcibiskupa moravského začínají přicházet poutníci z domova i z ciziny. Původně románsko-gotická stavba kláštera se v důsledku husitských válek v 15. stol. nedochovala. Současná podoba pochází z přelomu 17. a 18. Století. Papež Pius XI. ocenil cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu a roku 1927 udělil zdejšímu kostelu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). U příležitosti jubilea 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v roce 1985 věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě. A dne 22. dubna 1990 se zde uskutečnila návštěva hlavy římskokatolické církve papeže Jana Pavla II. Památkou na tuto událost je obrovský kříž s jeho znakem stojící na nádvoří před bazilikou. Od roku 2000 se každoročně před bazilikou koná v předvečer státního svátku Dne příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje charitativní koncert, který je navštěvován desetitisíci poutníky nejen z České republiky. Interiér velehradské svatyně je velkolepý a zapůsobí na návštěvníka mohutným dojmem. Bazilika má křížení s příčnou lodí a kopuli prosvětlenou lucernou vyvedenou na střechu; v kopuli jsou zobrazeni čtyři západní učitelé církve: sv. Augustin, sv. Ambrož, sv. Jeroným a sv. Řehoř Veliký. Presbytář s novorománským oltářem z bílého mramoru římské provenience a obrazem Nanebevzetí Panny Marie pochází od Ignáce Raaba. Obětní stůl je dílem Ing. arch. Tomáše Černouška a ak. sochaře Otmara Olivy. Po jeho stranách jsou umístěna sousoší sv. Petra a Pavla a sv. Cyrila a Metoděje. Vlevo od presbytáře je kaple se sochou Božského Srdce Páně, odtud vchod do kaple Matky Unie zasvěcené myšlence znovusjednocení církve východní a západní. Je zde obraz Panny Marie s Ježíškem namalovaný podle starobylého byzantského obrazu z římské baziliky Santa Maria Maggiore, v níž papež Hadrian II. v r. 868 schválil slovanskou bohoslužbu. Za oltářem je vchod do královské kaple se sarkofágem olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Velehrad je i místem odpočinku J.E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ, který je zde pochován.

Poutní místo Velehrad se nachází na jihovýchodě Moravy v blízkosti Uherského Hradiště. Dostanete se k němu buď ze Starého Města (ze směru od Zlína) nebo ze Zlechova (ze směru od Brna). K Velehradu je možné putovat také po nové cyklostezce, která z velké části kopíruje starou poutnickou cestu vedoucí od Starého Města. Dopravní obslužnost zajišťuje autobusová doprava, která navazuje na vlakové spojení (stanice ve Starém Městě).

Proti proudu času. Poutní místo a bazilika na Velehradě, hrad Buchlov, zámek Buchlovice a spousta dalších zajímavých míst vás čeká na každém kroku.

Prohlídky baziliky

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje prohlídka s průvodcem (prohlídkový okruh "A")

Návštěvníci velehradské baziliky mají možnost seznámit se s její krásou a historií prostřednictvím informačních panelů, které jsou instalovány v jejím interiéru.

Texty jsou členěny podle těchto témat:
Ikonografie – výklad o zobrazených výjevech, seznámení se s životy světců
Pro duchovní život – krátké impulsy ve vztahu k viděnému
Dějiny umění – informace o autorství výtvarných děl, slohových proměnách aj.
Zajímavosti – rozšiřující informace

Panely jsou určeny zejména zájemcům o hlubší poznání, kteří dávají přednost individuální prohlídce baziliky před prohlídkou s průvodcem.

Via Cisterciensis – prohlídka po památkách velehradského kláštera s průvodcem (prohlídkový okruh "B")
Naučný okruh Via cisterciensis si klade za cíl seznámit návštěvníky s hmotnými památkami Velehradu vytvořenými mnichy cisterciáckého řádu.

Hospodářský dvůr – kaple sv. Vendelína – pozůstatky ohradní zdi a nárožní věže – kaple národů – kostelík Zjevení Páně (Cyrilka) – opatský dům – východní závěr baziliky – zastavení Poutní cesty růžence – průčelí kostela – Salla terrena – Slovanský sál – klášterní zahrada – kaple sv. Jana Nepomuckého – klášterní brána – morový sloup  

Prohlídka je možná při min počtu 10 osob a pouze ve všední den.
 Délka prohlídky 60 min. Délka trasy 1km.

Alternativní prohlídkové okruhy

Barokní klášter - křížová chodba, refektář, zimní a slovanský sál
Ignác Raab
Sarkofág Tomáše kardinála Špidlíka SJ

Prohlídka/program je možná při min. počtu 10 osob. Délka programu 45 min.

Adresa

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Stojanovo nádvoří
687 06 Velehrad

Kontakt

telefon: 571 110 538 (IC Velehrad - Objednávky průvodce bazilikou)

Najdete v okolí

Turistické cíle

> vše
Velehrad, podzemí baziliky s lapidáriem a expozicí "Martyrion - svědkové víry 20. století"
•  Muzea •  Církevní památky
0.0 km
Velehrad na křižovatkách evropských dějin - muzejní expozice
•  Muzea
0.1 km
Naučná stezka Porozumění
•  Naučné stezky a cyklostezky
0.1 km
Kostel Zjevení Páně - Cyrilka
•  Církevní památky
0.2 km
Turistické centrum Velehrad
•  Galerie •  Muzea •  Památkové domky
0.2 km
Pouť (nejen) za vínem
Pouť (nejen) za vínem
•  Vinařské oblasti •  Vinařské památky •  Vinařské stezky a cyklostezky •  Víno a vinařství
0.2 km

Aktivity

> vše
Tenisový kurt Obecního úřadu Velehrad
Tenisový kurt Obecního úřadu Velehrad
•  Tenis a squash
0.1 km
Workoutové hřiště
Workoutové hřiště
•  Služby
0.2 km
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
•  Sportovní hřiště a haly
2.6 km

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.