Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

V hlavní budově muzea ve Smetanových sadech se můžete seznámit se způsobem života a lidovými tradicemi regionu v stálé multimediální národopisní expozici Slovácko. V dalších výstavních sálech se obměňují vlastní i převzaté krátkodobé výstavy věnované české i světové etnografii, historii, archeologii a užitému umění.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti patří k nejznámějším muzeím národopisné oblasti Slovácka i celé Moravy. Po celou dobu trvání se zaměřuje na uchovávání nesmírného bohatství lidové kultury, vytvořeného po staletí lidem zdejšího kraje.

Slovácké muzeum vzniklo díky nadšení vlastenecky orientovaných obyvatel města. První pokusy o zřízení muzea bezprostředně souvisejí s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895, v Uherském Hradišti tehdy vznikl Komitét pro založení Slováckého muzea. Vzdor velkému úsilí, které jeho členové vyvíjeli, nepodařilo se muzeum zřídit a Komitét po deseti letech zanikl. K slavnostnímu otevření Slováckého muzea došlo 1. června 1914. Jeho prvním sídlem se stal zrušený jezuitský klášter, základ sbírkového fondu tvořila Kretzova sbírka keramiky. V roce 1919 byly výstavní prostory muzea zabrány pro vojenské účely, sbírky byly provizorně uskladněny. Teprve na konci 20. let zakoupila městská rada pro potřeby muzea budovu bývalého hostince Na Střelnici ve Smetanových sadech. Dne 15. srpna 1931 bylo Slovácké muzeu znovu slavnostně otevřeno.

Následující léta patří v historii muzea k nejvýznamnějším, došlo k značnému obohacení sbírkového fondu, rozvoji odborné činnosti i výs tavbě nového křídla budovy muzea. Finanční prostředky ke stavbě byly získány z výtěžků Výstavy Slovácka 1937, na jejíž přípravě se muzeum významně podílelo. Nová budova, postavená podle návrhu architektura prof. Bohuslava Fuchse, byla dokončena v roce 1942 a ve své době patřila k nejmodernějším v českých zemích.

Na boční stěně je mozaiková alegorie ročních období od J. Köhlera z roku 1905, která sem byla přenesena ze zbouraného domu arch. Dominika Feye, který stával na hlavní křižovatce. Slovácké muzeum zaměřuje svoji činnost na etnografii, archeologii, historii a historii umění.

Zdraj: www.mesto-uh.cz

Adresa

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

telefon: +420 572 556 556, +420 572 551 370
fax: +420 572 554 077

Najdete v okolí

Turistické cíle

> vše
Kašna Smetanovy sady
•  Kašny
0.0 km
Památník obětem 2. světové války
•  Památníky a sochy
0.1 km
Klub Mír
•  Kultura a tradice
0.1 km
Pomník rodiny Winklerovy
•  Neoslohy •  Památníky a sochy
0.1 km
Dětské hřiště Smetanovy sady
0.1 km
Sloup sv. Rocha
•  Památníky a sochy
0.1 km

Aktivity

> vše
Workoutové hřiště
•  Sportovní hřiště a haly
0.1 km
Skatepark
•  Skateboard, brusle
0.2 km
Městský sportovní areál
•  Sportovní hřiště a haly
0.2 km

Akce

> vše

Nejbližší

Chystané

Probíhající

  • Národopisná expozice Slovácko
    1. 12. 2021 - 31. 1. 2022 | Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
  • Jan Saudek
    18. 11. 2021 - 6. 2. 2022 | Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.