Přírodní památka Medlovický lom

Přírodní památka Medlovický lom (1,2 ha) leží asi 500 m západně od obce Medlovice a představuje unikátní ukázku porcelanitů v úplném profilu. Jedná se o jedinou lokalitu svého druhu na Moravě. Nejcenější část lokality tvoří lomová stěna 50 m dlouhá, cca 5 m vysoká, která reprezentuje průřez zbytkem jedinečného výskytu porcelanitů v úplném profilu, včetně zón kontaktu s nadložím a podložím. Ze vzácnějších druhů rostlin se v lomu vyskytuje např. konopička úzkolistá, černýš rolní, zvonek moravský, prvosenka jarní, sesel sivý, divizna rakouská a rozrazil rezekvítek vídeňský. Z ohrožených druhů obratlovců zde nachází útočiště skokan štíhlý, ještěrka obecná a rejsec černý. Zajímavým je ojedinělý výskyt motýla ohniváčka černočárného, který se jinak vyskytuje vzácně na vlhkých loukách. Na slunných místech je v porcelanitové suti hojný cvrček obecný.

Adresa

Přírodní památka Medlovický lom
687 41 Medlovice

Najdete v okolí

Turistické cíle

> vše
Kostel sv. Havla
•  Církevní památky
1.2 km
SKI Park Osvětimany
•  Lyže a snowboard •  Zážitky
2.3 km
Kostel Obrácení sv. Pavla
•  Církevní památky
2.8 km
Přírodní park Stříbrnické paseky
Přírodní park Stříbrnické paseky
•  Chráněná území •  Kulturní krajina a UNESCO
2.9 km
Rozhledna Doubí u Vážan
•  Rozhledny •  Cykloturistika •  Pěší turistika
3.2 km
Zámek Ořechov
•  Hrady a zámky
3.6 km

Aktivity

> vše
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
•  Sportovní hřiště a haly
1.0 km
Dětské hřiště (hrádky)
Dětské hřiště (hrádky)
•  Dětská a dopravní hřiště
1.2 km
SKI Park Osvětimany
•  Lyžování
2.3 km

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.