Pálava

Pohled z Pálavy na Novomlýnské nádrže (800x600, 159.14 KB)
Věstonická nádrž (800x590, 111.49 KB)
Mikulov - jeskyně Na Turoldu (800x600, 142.59 KB)
Pálava – Děvičky (395x576, 150.12 KB)
Hlaváček jarní (600x600, 74.55 KB)
Na slunném jihu Moravy se vedle sebe nacházejí dvě odlišná území – hřeben Pálavy obydlený teplomilnou květenou a živočichy a Novomlýnské nádrže, významná ornitologická lokalita.

Chráněná krajinná oblast Pálava byla v roce 1986 zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO jako příklad harmonické kulturní krajiny jižní Moravy. V roce 2003 se stala součástí bisférické rezervace Dolní Morava, která vedle Pálavy zahrnuje také oblast Lednicko-valtického areálu a lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje.
Pokud chodíte rádi do přírody, můžete se těšit třeba na procházku jarní Pálavou se žlutými květy hlaváčků a fialovými kosatci, nebo na prohlídku národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu s výskytem vzácné slanomilné vegetace. Za vaši návštěvu určitě stojí také jeskyně Na Turoldu na okraji Mikulova, která je známá jednak jako významné zimoviště netopýrů a jednak svou unikátní výzdobou, která tvarem připomíná růžičky květáku. Součástí CHKO je také národní přírodní rezervace Křivé jezero, ukázka krajiny, která skončila na dně Novomlýnských nádrží.
Když byly nádrže koncem 80. let minulého století napuštěny, zdálo se být dílo zkázy zdejší přírody dokonáno. Příroda se ale aspoň částečně vrátila a prostřední Věstonická nádrž byla po několika letech dokonce vyhlášena za přírodní rezervaci. Komplex nádrží dnes představuje nejvýznamnější zimoviště pro některé severské druhy husí, kterých tu můžete někdy pozorovat až 30 tisíc kusů. Za pohled taky stojí několik desítek mořských orlů, kteří zde rovněž zimují. Opomenout bychom neměli ani ryby. Úživné vody mělkých nádrží nejenže sytí ptačí populace, ale každoročně vydávají také kapitální sumce, kapry nebo štiky.
Po krásách přírody Pálavy a Novomlýnských nádrží vás provede hustá síť značených tras pro pěší Klubu Českých Turistů, cyklotras a dvě naučné stezky – NS Turold v Mikulově a NS Děvín.

Adresa

Pálava
Správa CHKO Pálava, Náměstí 32
692 01 Mikulov

Kontakt

telefon: 519 510 585
fax: 519 511 130

Turistické cíle

> vše
Dunajovické kopce, národní přírodní památka Březí Dolní Dunajovice Dobré Pole Brod nad Dyjí
•  Fauna a flora •  Chráněná území
NPR Křivé jezero Milovice
•  Chráněná území •  Lužní krajina a vody
Kostel sv. Jiljí Dolní Dunajovice
•  Církevní památky
PR Slanisko Dobré Pole
•  Chráněná území
Naučná stezka Věstonická nádrž
Naučná stezka Věstonická nádrž Pasohlávky
•  Naučné stezky a cyklostezky
MJ-S 29 "SVAH" Klub vojenské historie - Pevnost Mikulov Mikulov
•  Muzea

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.