Pálava

Oblast Pálavy je místem, kde se odedávna střetávaly a mísily různé kultury a národy. Ohromuje bohatstvím archeologických nálezů i množstvím dochovaných památek.

Zřejmě nejvíce celou oblast po světě proslavil nález Věstonické venuše pocházející z dob lovců mamutů. Kromě této drobné sošky staré 26 až 28 tisíc let, ale z oblasti pocházejí také například nejstarší doklady o existenci textilu, které kdy byly nalezeny. Nálezy z oblasti podrobně dokumentuje známá archeologická expozice v obci Dolní Věstonice.

Vrch Hradisko, vzdálený od Dolních Věstonic jen několik kilometrů, proslul zase díky odkryté hrobce germánského bojovníka a zbytkům mohutného opevněného tábora X. římské legie z dob císaře Marca Aurelia. Seznámit se s nejcennějšími nálezy můžete v expozici Regionálního muzea Mikulov Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, která byla oceněna jako Muzejní výstava roku cenou Gloria musaealis. Zajímavá je také archeologická výstava v autokempu ATC Merkur Pasohlávky věnovaná objevu vojenské stanice na vrchu Hradisko.

Skutečnost, že oblast byla součástí Velké Moravy, dokládají zbytky hradiska Vysoká zahrada u Dolních Věstonic. Po vzniku českého státu tady, na pomezí s Rakouskem, vyrostlo několik strážních hradů a pevností. Dnes můžeme jejich pozůstatky vidět na Děvíně (Děvičky) nebo na Stolové hoře (Sirotčí hrádek). Hrad v Mikulově potkal poněkud odlišný osud. V průběhu staletí pod ním vyrostlo město, hrad se proměnil v pohodlný zámek a dnes si v jeho prostorách můžete prohlédnout expozice regionálního muzea, z nichž patrně nejznámější je ta věnovaná vinařství.

Kromě zámku se v Mikulově nachází množství památek soustředěných v městské památkové rezervaci. Nad tímto malebným městem se vypíná významné poutní místo - Svatý kopeček s prastarou tradicí zářijových mariánských poutí. V Mikulově lze vidět také významné židovské památky, především Horní synagogu, která dnes slouží jako výstavní expozice, a rozsáhlý židovský hřbitov z 15. století.

K nejzajímavějším příkladům lidové architektury v oblasti Pálavy patří nepochybně soubor unikátních barokních vinných sklepů v Pavlově.

Adresa

Pálava
Správa CHKO Pálava, Náměstí 32
692 01 Mikulov

Kontakt

telefon: 519 510 585
fax: 519 511 130

Turistické cíle

> vše
Dunajovické kopce, národní přírodní památka Březí Dolní Dunajovice Dobré Pole Brod nad Dyjí
•  Fauna a flora •  Chráněná území
NPR Křivé jezero Milovice
•  Chráněná území •  Lužní krajina a vody
PR Slanisko Dobré Pole
•  Chráněná území
Kostel sv. Jiljí Dolní Dunajovice
•  Církevní památky
Naučná stezka Věstonická nádrž
Naučná stezka Věstonická nádrž Pasohlávky
•  Naučné stezky a cyklostezky
Kostel sv. Kunhuty Jevišovka
•  Církevní památky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.