Pálava

Pavlov – zřícenina hradu Děvičky (748x600, 133.28 KB)
Mikulov – městská památková rezervace (800x600, 151.47 KB)
Zámek Mikulov (800x600, 84.84 KB)
Pavlov – selské grunty na návsi (667x339, 96.44 KB)
Mikulov – interiér synagogy (414x600, 42.03 KB)
Oblast Pálavy patří k místům s nejdelší historií osídlení na našem území. Zřejmě nejvíce ji po světě proslavil nález Věstonické venuše pocházející z dob lovců mamutů před asi 26–28 tisíci lety. Ze stejné doby pocházejí i unikátní doklady o existenci textilu a další cenné objevy, s nimiž se můžete seznámit v archeologické expozici v Dolních Věstonicích.

Jen o několik kilometrů vzdálený vrch Hradisko u zaniklé obce Mušov proslul zase díky odkryté hrobce germánského bojovníka a zbytkům římského tábora X. legie císaře Marca Aurelia. Mezi nálezy se objevil i nejstarší doklad o pěstování vinné révy na Moravě – vinařský nůž. O výsledcích rozsáhlých výzkumů se dozvíte více v expozici Regionálního muzea Mikulov, která byla oceněna jako nejlepší v rámci České republiky za rok 2007, nebo na výstavě v autokempu ATC Merkur v Pasohlávkách.
Doklady o tom, že Pálava byla součástí Velkomoravské říše si můžete prohlédnout u Dolních Věstonic, kde byly objeveny zbytky hradiska Vysoká zahrada.
Po vzniku českého státu na tomto strategicky významném území vyrostlo hned několik strážních hradů a pevností. Dnes můžete jejich pozůstatky vidět na Děvíně (Děvičky) nebo na Stolové hoře (Sirotčí hrádek).
Hrad v Mikulově potkal poněkud jiný osud. Byl přestavěn na pohodlnější zámek a dnes slouží jako muzeum. K jeho zajímavostem patří pozoruhodná expozice věnovaná vinařství a obří sud, který dokázal pojmout celou kapelu.
Kromě zámku se Mikulově nachází množství památek soustředěných v městské památkové rezervaci. Nad městem se vypíná významné poutní místo – Svatý kopeček s bezmála čtyři staletí trvající tradicí mariánských zářijových poutí. V Mikulově můžete najít také významné židovské památky, především Horní synagogu, která dnes slouží jako výstavní expozice, a rozsáhlý židovský hřbitov z 15. století.
Z nejzajímavějších příkladům lidové architektury oblasti Pálavy připomeňme alespoň soubor unikátních barokních vinných sklepů v Pavlově.
 

Adresa

Pálava
Správa CHKO Pálava, Náměstí 32
692 01 Mikulov

Kontakt

telefon: 519 510 585
fax: 519 511 130

Turistické cíle

> vše
NPR Křivé jezero Milovice
•  Chráněná území •  Lužní krajina a vody
Dunajovické kopce, národní přírodní památka Březí Dolní Dunajovice Dobré Pole Brod nad Dyjí
•  Fauna a flora •  Chráněná území
Kostel sv. Jiljí Dolní Dunajovice
•  Církevní památky
Naučná stezka Věstonická nádrž
Naučná stezka Věstonická nádrž Pasohlávky
•  Naučné stezky a cyklostezky
PR Slanisko Dobré Pole
•  Chráněná území
MJ-S 29 "SVAH" Klub vojenské historie - Pevnost Mikulov Mikulov
•  Muzea

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.