Čejkovice

Poloha

Obec Čejkovice leží asi 15 km východně od Hodonína.

Historie

První písemná zmínka o obci Čejkovice pochází z roku 1248. Vznik obce je spojen s rytířským řádem templářů, kteří zde vybudovali tvrz a zavedli pěstování vinné révy. Téměř 100 let před panováním českého krále Karla IV. tak v Čejkovicích začíná systematicky pěstovat francouzský templářský řád. Templářský komtur odkud spravoval svoji provincii Čech, Moravy a Rakouska. Po templářích přešly Čejkovice pod správu jezuitů. Po zrušení řádu byl čejkovický statek připojen k hodonínskému panství a sloužil především jako kanceláře a byty úředníků.

Památky

Zámek, resp. Templářská tvrz je nejvýznamnější památku Čejkovic. Po roce 1918 připadl státním statkům a v roce 1975 jej získala obec v dezolátním stavu. Demolici však striktně zamítla a od tohoto data se postupně prováděla rekonstrukce celého objektu. Jako první byla veřejnosti zpřístupněna kaple. Část zámku byla adaptována na hotel s kapacitou 50 lůžek ve stylově zařízených pokojích. V roce 2000 byla v prostorách zámku otevřena Zámecká galerie vín, která nabízí vína z Mutěnické vinařské oblasti a to jak od větších vinařských podniků, tak také od drobných vinařů. V současnosti se dokončuje hudební salon v patře starého paláce. Druhou významnou budovou je farní kostel sv. Kunhuty.

Kulturní tradice

Tradiční květnové vinné trhy v Čejkovicích patří k nejvýznamnějším vinařským akcím na Hodonínsku. Z ostatních akcí připomeňme tradiční krojované hody, které se konají v srpnu.

V Čejkovicích žil a působil i T.G.Masaryk.

V Čejkovicích se produkují bílá i červená vína lehčího slováckého typu a lahodné chuti, hlavně Rulandské bílé a Rýnský ryzlink. Lze je ochutnat i ve stylové vinárně Templářských rytířů v historických sklepích.

Příroda

Z přírodních zajímavostí stojí za pozornost lokalita Špidláky s vzácnou stepní vegetací.

Adresa

Čejkovice
Templářská 500
696 15 Čejkovice

Kontakt

telefon: 518 362 602, 518 362 701
fax: 518 362 704
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.