Diváky

Poloha

Obec Diváky leží v Hustopečské pahorkatině asi 6 km jihozápadně od Klobouk u Brna a 8 km severovýchodně od Hustopečí.

Historie

První zmínka o obci je v zakládací listině zábrdovického kláštera premonstrátů z r. 1210, kdy ji její majitel Lev z Klobouk daroval tomuto klášteru. Když byl klášter v r. 1581 zrušen, získali statek a ves brněnští jezuité. Po josefinských reformách statek připadl náboženskému fondu a posléze jej získali Lewetzowové. V 80. letech 20. století probíhal v trati Burberk rozsáhlý archeologický výzkum halštatského hradiska.

Památky

Dominantu obce tvoří památkově chráněný barokní zámek s parkem (v parku je postavena kaple s rodinnou hrobkou pánů z Freiberka z r. 1832) stojící na severním okraji obce. Zámek byl využíván jako střední odborné učiliště elektrotechnické. Na konci návsi stojí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z počátku 17. století (první stavba se připomíná už r. 1287).

Kulturní tradice

V 19. století na zdejší obecné škole působil od r. 1889 po 35 let spisovatel Alois Mrštík, jeho mladší bratr Vilém po tragické smrti v r. 1912 je zde na vesnickém hřbitůvku také pochován. Autorem kříže na jeho hrobě je přední architekt doby před první světovou válkou Dušan Jurkovič. V domku č. 57, v němž oba literáti žili, je dnes Památník bratří Mrštíků připomínající jejich život i tvorbu, kterou proslavili tuto vesnici pod názvem Habrůvka v literatuře konce 19. století.

Příroda

K ochraně jediné lokality bučin na Břeclavsku byla zřízena přírodní rezervace Roviny.

Adresa

Diváky
Diváky 110
691 71 Diváky

Kontakt

telefon: 519 421 916
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.