Klobouky u Brna

Poloha

Město Klobouky u Brna, k němuž patří také Martinice a Bohumilice, leží asi 35 km na severozápad od Břeclavi na jižním předhůří Ždánického lesa.

Historie

O dávném osídlení oblasti svědčí archeologické nálezy už z doby paleolitu a neolitu, z doby bronzové se dochovala dvě únětická pohřebiště, mnoho nálezů je i z dob mladší římské a poté velkomoravské. Doba středověku celého kraje je spojena se zábrdovickým klášterem, který založil feudální pán Lev z Klobouk. Důležitou událostí bylo získání práva týdenního trhu a povýšení obce na městečko roku 1298, král Ferdinand I. poté povolil druhý výroční trh a Klobouky byly stále více důležitým bodem na cestě z Uher na Moravu. Městečko však utrpělo vpádem Bočkajovců před třicetiletou válkou a nájezdy Turků, Uhrů, Švédů a císařských během války. Od té doby se vystřídalo několik majitelů, poslední z nich byl rod Duffků a baronka Marie Mitisová, od které obec v roce 1932 odkoupila zámek, v němž dnes sídlí městské muzeum.

Památky

Zámek také patří vedle dvou kostelů a kaple sv. Barbory k hlavním pamětihodnostem města. Ovšem nejznámějším symbolem Klobouk je zdejší "větřák". Původně tři větrné mlýny odedávna doplňovaly ráz kraje, na konci druhé světové války však poslední z nich vyhořel. Klobouky by si však nikdo bez "větřáku" nedokázal představit a tak obětaví občané mlýn zrekonstruovali a v roce 1985 opět otevřeli.

Kulturní tradice

Dvakrát do roka se v Kloboukách konají trhy, první Májový 1. 5. a v neděli na Václavské hody druhý. Na jarmarku se sejdou nejrůznější řemeslníci se svými výrobky: řezbáři s vařečkami, miskami a hráběmi, perníkáři s voňavým perníkem, kovář s podkovami pro štěstí, najdeme také stánky s kraslicemi a keramikou.

Příroda

Důležitou součástí okolí Klobouk je les Ochůzky, jako místo klidu a odpočinku.

Adresa

Klobouky u Brna
nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna

Kontakt

telefon: +420 519 361 570
fax: 519 361 592
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.