Rakvice

Poloha

Vinařská obec Rakvice leží v rovinaté zemědělsky využívané krajině asi 18 km severovýchodně od Mikulova a 15 km severozápadně od Břeclavi.

Historie

První písemná zmínka o Rakvicích pochází z roku 1248, ale dokladem toho že zde mnohem dříve existovalo pravěké slovanské osídlení, jsou nálezy slovanské keramiky. Slovanské sídliště zde zřejmě existovalo až do 13. století. Po roce 1248 Rakvice několikrát změnily majitele, až se na konci 15. století dostaly do rukou pánů z Lipé, a tak byly v r. 1512 připojeny k hodonínskému panství. Před třicetiletou válkou se Rakvice staly městečkem, Bočkajovskými a Uherskými vpády však zpustly tak, že se staly opět vsí.

Rakvice se dostaly do povědomí historiků a numizmatiků častými nálezy mincí, z nichž nejznámější je tzv. "Rakvický poklad" z počátku 12. století objevený v roce 1886. V období první republiky vešla obec do širokého povědomí tragickou událostí z 26. 5. 1936, kdy při školním výletě zahynulo v rozbouřených vodách u Nových Mlýnů 31 dětí ze zdejší školy.

Památky

Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele postavený kolem r. 1700 na místě kaple sv. Ondřeje zbořené v roce 1604 Bočkajovci. Pro malou kapacitu byl kostel v r. 1875 rozšířen. Památkově chráněny jsou i socha sv. Jana Nepomuckého (dílo sochaře Tomáše Schweigla z roku 1775) a barokní kříž (misijní kříž z r. 1803 s kryptogramem před vchodovými dveřmi na kostelní věž). Obě památky stojí před kostelem.

Příroda

Na katastru obce se nachází zajímavá přírodní památka Jezírko Kutnar a několik drobných lokalit slanomilné flóry.

Adresa

Rakvice
Náměstí 22
691 03 Rakvice

Kontakt

telefon: +420 519 349 100, 519 349 204
fax: 519 349 205
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.