Velké Bílovice

Poloha

Vinařská obec Velké Bílovice leží v zemědělské krajině asi 10 km severně od Břeclavi.

Historie

Tato největší vinařská oblast Velkopavlovické oblasti je připomínána poprvé roku 1306, ale zdejší osídlení je mnohem starší, jak dokazují četné archeologické nálezy. V roce 1532 obec získal Bernart starší ze Žerotína, který ji spojil s břeclavským panstvím, to později přešlo do rukou Liechtensteinů. Největším zdrojem bohatství a obživy byly odnepaměti zdejší vinice.

Památky

Dominantou obce je kostel Narození Panny Marie z r. 1765. V jeho hrobce je pochován zakladatel Jan mladší ze Žerotína s manželkou Kunhutou z Boskovic. Zajímavostí obce jsou staré habánské sklepy východně od vsi v části zvané Belegrady s vlastním specifickým životem. V obci má sídlo Českomoravská vinařská a vinohradnická unie.

Kulturní tradice

Obec žije bohatým národopisným životem. Pestrost lidových krojů a životnost starých písní a obyčejů může návštěvník spatřit např. první neděli po 8. září (svátek patronky kostela Narození Panny Marie), kdy se zde konají tradiční hody. O minulost obce pečují členové muzejního kroužku, kteří dokonce v r. 1980 založili místní muzeum skrývající památky na život a skutky svých předků.

http://www.velkebilovice.cz/

Adresa

Velké Bílovice
nám. Osvoboditelů 570
691 02 Velké Bílovice

Kontakt

telefon: 519 367 111
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.