Cetechovice

Slovní popis polohy obce

Obec Cetechovice leží na úpatí pohoří Chřiby, 19 km jihozápadně od Kroměříže.

Stručná historie obce

Cetechovice jsou jedna z nestarších obcí okresu Kroměříž. První dochované zmínky jsou z r. 1131. Obec byla celkem šestkrát prodána. Nejstarší písemná zpráva o tvrzi, která stála v místě nynějšího zámku, je z roku 1482. Byla asi vodní tvrzí a patřila Janovským ze Strabenic. Další významnější majitelé, kteří se v průběhu staletí vystřídali, byli Kokorští z Kokor, Páni z Víckova, Zástřizlové, Krčmové z Koněpas, Osečtí z Oseka, hrabě Rottal, Ledeničtí z Ledenic a Říkovští z Dobrčic. Jednalo se o panství malé, dlouho zanedbané, které po celou dobu své existence střídalo různé majitele z převážně nižší šlechty. V roce 1912 majitel Střílek, hrabě Albert Herberstein, musel celé panství pro tísnivé finanční poměry prodat. Koupila je Pozemková banka v Praze a 1. července 1912 prodala velkostatek Cetechovice i se zámkem Josefu Šimonovi. Šimonova rodina obhospodařovala majetek až do roku 1948, kdy byl znárodněn. Po zlomu režimu byl v 90. letech majetek v rámci restituce opět navrácen rodině Šimonově.

Nejvýznamnější památky

Zámek Cetechovice stojí na místě někdejší tvrze, která je připomínána až v roce 1482. Pravděpodobně se jednalo o vodní tvrz, její přestavbou a rozšířením vznikl základ nynějšího zámku. Základní úpravy provedl Karel Antonín Zeller z Rosenthalu v letech 1682 - 1685. Barokní podobu dostal zámek za Josefa Ant. Mayera z Mayerswaldu v letech 1731 - 1738. V obci stojí farní kostel Navštívení Panny Marie z 15. století.

Kultura a tradice

V obci s 220 obyvateli se připomíná masopustní vodění medvěda, velikonoční mrskút, hodkový výlet, tradici má dětský karneval, mikulášská nadílka i silvestrovská zábava.

Přírodní zajímavosti

Cetechovice leží v nadmořské výšce 326 metrů, v srdci pohoří Chřiby. Po hřebenu okolních chřibských hor vede cesta, která dělí cetechovský les od buchlovského lesa. Kopce nad Cetechovicemi se nazývají Špílberk, Pláňava, Jankův kopec, Brdo (587 m n. m.). V katastru obce se nacházejí ložiska vápence, kamene drceného a kamene štěpného. Těžil se i velmi kvalitní mramor zpracovávaný na chrámové sloupy. Odtud pochází název místní skály - Mramůrka. Nad obcí vedle skalního útvaru Mramůrka se nachází Studýnka Panny Marie. Pramen, který nikdy nevysychá a zásobuje celou obec vodou. Z druhé strany kopce pramení voda zásobující Chvalnov. Ze západní strany se tyčí kopec Chlum.

Možnosti trávení dovolené

Rekreační chaty a domy jsou dokladem klidného prostředí s možnostmi relaxace v pohoří Chřiby. Výletním místem je zámek, ale také skalní útvar Mramůrka.

Cetechovský mramor

Mramor v obci začali těžit již v roce 1680 italští dělníci. Olomoucký biskup tehdy dal vyrobit portály v kroměřížském zámku. Z cetechovského mramoru byly zhotoveny také některé oltáře pro olomoucký dóm, pro kostel sv. Jakuba v Brně, na Sv. Kopečku u Olomouce a mnoho vlašských krbů pro šlechtické domy ve Vídni.

Adresa

Cetechovice

Turistické cíle

> vše
Zámek Cetechovice
Zámek Cetechovice
•  Hrady a zámky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.