Vřesovice

Poloha

Obec Vřesovice leží na jižním okraji Chřibů asi 10 km severovýchodně od Kyjova.

Historie

První zpráva o Vřesovicích pochází z roku 1358, kdy markrabě moravský Jan obec daroval brněnskému klášteru sv. Tůmy. Ten patřil augustiniánům, kteří obývali také klášter na Hoře svatého Klimenta. Ve 14. a 15. století zde existoval svobodný dvůr. Podle místní tradice sídlili vladykové z Vřesovic na tvrzi, na kterou se uchýlilo roku 1421 několik mnichů z Hory svatého Klimenta poté, co byl klášter vypleněn husity. Tvrz se měla nacházet v místní trati Hradíštěk. Brněnští augustiniáni obec roku 1543 zastavili Jiřímu Puzmanovi z Perstorfu. brzy potom obec připadla císaři Ferdinandu I., jenž ji dal do správy Přemkovi z Víckova a roku 1564 městu Kyjovu. Roku 1577 koupilo Vřesovice město Kyjov za 2600 zlatých. Obec byla odnepaměti proslavena ovocnářstvím, zvláště velmi kvalitními jablky.

Památky

Z místních pamětihodností stojí za pozornost Boží muka u silnice na Koryčany, která údajně stojí v místech hromadného morového hrobu. Zvláště vzácnou památkou je královská pamětní deska z pískovce, která byla dříve umístěná na domě č. 56. Dnes ji najdete na budově obecního úřadu. Její text zní: "Ferdinand z Boží milosti římský, uherský, český atd. král infant ve Španělsku, arcikníže rakouské a markrabě moravské atd. oznamuje Vám lide robotný vsi Vřesovic, že jsme statečnému Přemkovi z Víckova na Prusinovicích, podkomořímu našemu markrabství moravského, věrnému milému poručiti ráčili, aby se v tůž ves Vřesovice na místě našem uvázal a Vás v správě své až do dalšího jemu o tom poručení měl. Protož Vám poroučíme, když nahoře psaný podkomoří náš mezi Vás příjde aneb vyšle a jakž Vám od něho na místě našem oznámeno bude, abyste se v tom povolně a poslušně k němu najít dali a jemu jak dotčeno a do vůle naší správy jináče nečiníce. Dáno v Prešpurku v úterý po svatém Pavlu na víru obrácení léta 1550 a království našich římského a jiných".

Dovolená

V obci je přírodní koupaliště s rekreační osadou.

Okrajem obce prochází modrá turistická značka z Osvětiman vedoucí směrem na Ždánice.

http://www.uh.cz/chriby/

Adresa

Vřesovice
696 48 Vřesovice

Kontakt

Turistické cíle

> vše
Rozštípená skála
Rozštípená skála
•  Adrenalin •  Skály, jeskyně a další zajímavosti

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.