Zlechov

Možnosti trávení dovolené

Obec Zlechov leží na Moravské vinařské stezce. V části obce Olší u fotbalového hřiště obec vybudovala venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a křemičitým vsypem na provozování volejbalu, tenisu, košíkové, nohejbalu, floorbalu a malé kopané. V obci s téměř 1600 obyvateli jsou tři pohostinství, kavárna a dva obchody s potravinami. Nezvyklou službou je hotel pro psy.

Slovní popis polohy obce

Obec Zlechov se nachází v podhůří Chřibů v severovýchodní části okresu Uherské Hradiště.

Stručná historie obce

V katastru obce Zlechov byla objevena čepel a zlomek parohu soba z mladšího paleolitu. Nálezy dokazují pradávné osídlení tohoto kraje lovci a sběrači, kteří se usídlovali na písčitých návrších blízko řek. Obec vznikla pravděpodobně v průběhu 11. století. Nejstarší zmínka o obci však pochází teprve z falsa ze 13. století, ve kterém potvrzuje roku 1207 držení vsi zakoupené od rytíře Dobena za 30 stříbrných nově založenému velehradskému klášteru král Přemysl Otakar I. Vesnice, kterou tvořilo jen několik dřevěných domků krytých slaměnými došky, byla obklopena hustými lesy, ve kterých žila divoká zvěř. To dokladuje i jeden z místních názvů – Vlčí jámy. Příslušnost k velehradskému klášteru znamenala pro vesnici nesmírný přínos, protože tento řád s sebou přinesl rozvoj řemesel (kovářství, kamenictví), pokrokové způsoby obdělávání půdy a začal v místním kraji s pěstováním vinné révy, kterou řád potřeboval k bohoslužebným účelům. Po církevně organizační stránce byl Zlechov spravován z boršické farnosti, kde sídlil cisterciácký kněz. Již ve 14. století je ve Zlechově připomínána kaple sv. Anny. V 18. století vznikly na vesnici dvě skupiny domkařů – chalupníků bez polí na poddanské půdě, a domkařů na dominikálu – neboli vrchnostenské půdě. Vedle tzv. láníků zde byla i část chudiny – chalupníků bez polí. Podle tereziánského katastru se tu napočítalo v polovině 18. století 1868 měřic polí, 31 měřic zahrad, 19,5 měřic pustin, z luk pak 116 fůr sena, 107,2 měřic vinohradů. Vinaři se řídili tzv. horenským právem. V roce 1911 zde byl založen spořitelní a záloženský spolek Raiffeisenka. První světová válka připravila o život 24 občanů. V obci byl bohatý kulturní život. Orel vznikl v roce 1921, Junák v roce 1932, kulturní činnost vyvíjel odbor Národní jednoty a spolek divadelních ochotníků Tyl (od r. 1941) a bylo zde i kino. Od roku 1921 navštěvovaly zlechovské děti 6. až 9. ročník měšťanské školy v Buchlovicích. Existovaly snahy postavit v obci nový kostel. Dokonce již byly konány sbírky, ale stavbu znemožnila druhá světová válka.

Nejvýznamnější památky

Boží muka u silnice do Tupes byla postavená roku 1674 klášterním převorem Adamem Mirandulou. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na návsi před kostelem pochází z roku 1733, byla postavena místním občanem Pavlem Dudeškem, roku 1885 byla opravena nákladem zlechovských občanů. V katastru obce se nachází jedno z nejstarších slovanských sídlišť u nás. Objevily se zde i stopy paleolitického člověka, neolitu atd.

Kultura a tradice

Začátkem března se v obci pořádá košt slivovice a košt s výstavou vín. Červnovou událostí je oslava Dne dětí. Vepřové hody při burčáku připadají na polovinu měsíce září. Slovácké hody s právem se slaví vždy třetí sobotu a neděli v říjnu. Na konec roku připadají adventní a vánoční koncert.

Přírodní zajímavosti

Zlechovský potok pramení pod bývalým vrchnostenským dvorem Zikmundovem asi kilometr východně od obce Staré Hutě. Tok prochází obcemi Břestek, Tupesy a Zlechov, do Moravy ústí dva kilometry jihozápadně od Starého Města.

Adresa

Zlechov
687 10 Zlechov

Kontakt

Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.