Pačlavice

Slovní popis polohy obce

Obec Pačlavice leží 4 km západně od města Morkovice-Slížany.

Stručná historie obce

Území v okolí Pačlavic bylo osídleno ve všech obdobích předhistorického vývoje společnosti, dokladem čehož jsou archeologické nálezy, uložené a zpřístupněné v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži a v Moravském muzeu v Brně. Prvním majitelem obce Pačlavice byl Pačeslav. První písemná zmínka o Pačlavicích (původně vsi) je z roku 1131 z doby vlády knížete Soběslava I. V témže roce král Vladislav II. propůjčil Pačlavice Gervasovi a po jeho smrti připadlo panství pačlavské zpět králi Vladislavovi. Ten znovu daroval Pačlavice Johanitskému špitálu v Praze. Do světských rukou se Pačlavice dostaly až za krále Václava II. V této době náležely k Pačlavicím také Dětkovice, Lhota a Pornice. V roce 1288 se objevuje zmínka o Sulislavovi z Pačlavic. Až do roku 1492 se majitelé Pačlavic často měnili - až dva vladycké rody za rok. Roku 1358 se historické prameny zmiňují o Bohušovi z Pačlavic a současně i o Liborovi z Pačlavic. Za třicetileté války Pačlavice velmi utrpěly, v červnu 1643 je vyplenila a vypálila švédská vojska. Původní tvrz byla přestavěna na zámek v 17. století. Jeho poslední majitelé Arenbergové ho roku 1841 prodali vídeňské kongregaci sester Vincentek, které v něm hospodařily déle než sto let. V současné době je ze zámku ústav pro mentálně postižené ženy a domov důchodců.

Nejvýznamnější památky

Nejvýznamnější stavbou obce je farní kostel sv. Martina postavený v renesančním slohu. Vedle kostela se nachází sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Poblíž byl postaven pomník polárnímu badateli a rodákovi Otto Křížovi.

Kultura a tradice

Necelých devět stovek obyvatel dodržuje plesovou sezónu, ostatky, stavění máje a martinské hody.

Možnosti trávení dovolené

Malá obec poskytuje sportovní zázemí – pro fotbal, kulečník, stolní tenis, volejbal a sportovní rybolov.

Adresa

Pačlavice
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.