Soběsuky

Slovní popis polohy obce

Obec Soběsuky se nachází 10 km jižně od města Kroměříže, na západním okraji Chráněné krajinné oblasti Chřiby. Obec tvoří místní části Soběsuky, Milovice a Skržice.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1287. Soběsuky jsou sídlem obecního úřadu, je zde 52 domů a trvale přihlášených 122 obyvatel. V Soběsukách je kulturní dům, pohostinství a zvonice. Milovice mají 64 domů a 148 trvale hlášených občanů. Je zde prodejna smíšeného zboží, pohostinství, kaple sv. Jana Křtitele a úřadovna obecního úřadu se společenskou místností pro pořádání soukromých akcí občanů. Skržice včetně části Olšina mají trvale přihlášených 80 obyvatel ve 29 domech. Kromě úřadovny obecního úřadu je občanům k dispozici společenská místnost, fotbalové hřiště a dětský koutek. V Olšině je funkční soukromý mlýn, pekárna a provádí se zde i zpracování dřeva.

Nejvýznamnější památky

V obci Soběsuky je zvonice sv. Floriána, památník padlých z 1. a 2. sv. války, ve Skržicích je zvonice a v Milovicích kaple sv. Jana Křtitele.

Kultura a tradice

V obci se každoročně pořádá masopustní karneval pro děti, zájezd pro ženy ke Svátku matek, zájezd pro děti ke Dni dětí, zimní a letní sportovní den, Mikulášská nadílka a hodová zábava.

Přírodní zajímavosti

Obec leží na úpatí Chráněné krajinné oblasti Chřiby.

Možnosti trávení dovolené

V obci Soběsuky působí jezdecký klub Alima, kde je možnost projížďky na koních, k dispozici je denně otevřené pohostinství. Milovice jsou obklopeny lesy, nabízí se pěší túry na Bunč (rekreační středisko) a na rozhlednu Brdo, odtud do rekreačního střediska Kamínka. Další trasa je možná na Kudlovskou dolinu nebo až na Velehrad. Ubytování v obci není, je možnost stanování na vyhrazených místech.

Adresa

Soběsuky
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.