Uhřice

Slovní popis polohy obce

Obec Uhřice se nachází na úrodné Hané, na rozhraní okresů Kroměříž, Vyškov a Prostějov.

Stručná historie obce

Uhřice (původně Uherce) se prvně datují v roce 1336, tvar Uhřice je datován v roce 1407. První zmínky o obci jsou z roku 1336, kdy zámeček s parkem a velkostatkem vlastnil Vrchoslav z Uherce. V roce 1398 se připomíná v Uhřicích mlýn a svobodný dvůr. Pak velkostatek přecházel do různých rukou, až ho v roce 1810 koupil ve veřejné dražbě Ignác Bedřich z Fridrichsteátu. Tento rod držel majetek až do roku 1853, kdy dědil velkostatek se zámkem rod Jenison z Walworthů. Na počátku 18. století byla původní středověká tvrz přebudována na zámeček, ke kterému tehdy patřil velkostatek zahrnující ovčírnu, pivovar se sladovnou, panský šenk, mlýn a kovárnu. Obyvatelé obce byli původně výhradně zemědělci. Až v 17. století byl zřízen pivovar se sladovnou (byl v provozu do roku 1867), mlýn, kovárna a panský šenk. Na konci 19. století byly až na malý zbytek vykáceny lesy a přeměněny na ornou půdu. Historii Uhřic těžce poznamenala 2. světová válka, když 19. prosince 1944 americké bombardéry směřující na Vídeň spustily bomby na osm dětí a matek. Dnem osvobození rumunskou armádou je l. květen 1945.

Nejvýznamnější památky

Kulturní památkou je zámeček zbudovaný z původní středověké tvrze roku 1728 hraběnkou Zuzanou Gelhornovou. V zámeckém parku se nachází několik chráněných stromů. Z dalších zajímavostí je to dřevěná zvonička na návsi, sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny, kříž u hřbitova, hrobka bývalých hrabat a kříž na hřbitově. Asi kilometr za obcí směrem na Prostějov stojí boží muka, která připomínají těžké období moru u tehdejšího válčícího vojska.

Kultura a tradice

Veškerým nositelem kultury v obci je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1888. Každoročně pořádá svůj ples, ostatky, hasičský výlet s účastí dalších sborů z celého okolí. Všech šest obcí stejného jména v České republice se střídá v pořádání srazů a turnajů v malé kopané.

Přírodní zajímavosti

V zámeckém parku se nachází několik chráněných stromů, chráněná lípa stojí u hřbitova.

Možnosti trávení dovolené

Obec Uhřice s pouhými 190 obyvateli bohužel není vyhledávanou turistickou oblastí, i když je protnutá udržovanými cyklotrasami. Nedaleko obce se nachází národní přírodní památka Křéby, ke které vede cyklotrasa.

Adresa

Uhřice
Uhřice 177
(pošta Žarošice)
696 34 Uhřice

Kontakt

telefon: 518 631 630
fax: 518 631 630
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.