Věžky

Slovní popis polohy obce

Obec Věžky se nachází 3 km západně od Kroměříže. Od roku 1960 je sloučena s obcí Vlčí Doly.

Stručná historie obce

První zpráva o Věžkách pochází z roku 1348 a už tehdy tu stávala tvrz, podle níž se její majitelé psali vladykové z Věžek. První z nich se jmenoval Jenčík z Věžek a poslední z rodu tu žil ještě roku 1466. Potom tvrz zpustla a vrchnosti se začaly střídat. Byli mezi nimi Stojanové z Přestavlk, Zástřizlové a Podstatští. Po krátkém čase byla tvrz obnovená a těsně před bělohorskou dobou tu žil Václav Jindřich Přepyský z Rychnburska, který se zúčastnil stavovského povstání. Vdova po něm statek r. 1638 prodala a po r. 1640 všechny zprávy o tvrzi mizí. Roku 1747 statek ve Věžkách koupili bratři z uherského šlechtického rodu Vajajů - Jan Antonín a Leopold Josef, kteří v místech zaniklé tvrze postavili barokní panský dvůr. Vajajové statek prodali už v roku 1736 rodu Weisserburků, kteří na místě panského dvora postavili nevelký, ale architektonicky zajímavý zámek. Ten se však záhy stal až do roku 1945 jen příbytkem pro panské úředníky. Weisserburkové prodali majetek v roce 1863 velkoprůmyslníkovi Abrahamovi Popperovi, Mořici Redlichovi a Jonáši Friesovi. Po smrti Poppera a Mořice Redlicha je odevzdána polovina Theodorovi a Gustavovi Redlichovým, povýšeným do stavu šlechtického. Poslednímu majiteli panství byli Oto a Dr. Felix Redlichovi. Na místě staré nevyhovující školy byla postavena nová moderní škola, kde bylo 7. 4. 1907 zahájeno vyučování pro 84 žáků. Až do roku 1945 převážná většina občanů pracovala na zdejším velkostatku, který byl roku 1945 rozparcelován. Od roku 1996 má obec vlastní znak a prapor - zeleném štítu jsou dvě stříbrné věže s cimbuřím a mezi nimi středověká zbraň - zlatý řemdych. Dva řemdychy měli ve svém znaku někdejší vladykové z Věžek a nově navrhovaný znak tedy připomíná i historii obce. Zelené pole štítu symbolizuje zahrádkářství, jež obec v dnešní době proslavuje.

Nejvýznamnější památky

V roce 1904 byl postaven Gustavem Redlichem v krásném renesančním slohu kostel, který byl 6. 11. 1904 vysvěcen za účasti několika set občanů z Věžek a širokého okolí, vysokých církevních hodnostářů z Brna, Olomouce, Kroměříže a Vídně. Pod kostelem se nachází hrobka rodiny Redlichů. Za obci asi 800 metrů směrem na Kroměříž stojí pomník amerického pilota Jamese Hofmana, který padl 24. 3. 1944 při leteckém souboji s německými stíhači.

Kultura a tradice

V obci Věžky se dodnes zachovala tradice stavění a kácení máje, v obou obcích vodění medvěda. Pro děti se konají dětské karnevaly a soutěžní hry. Slavnostní atmosféru mívá vítání nových občánků do života. Ve Věžkách se od roku 1976 konají celostátní výstavy pro zahrádkáře, chalupáře a zemědělce. Dvakrát ročně, vždy začátkem měsíce května a srpna, si získávají stále větší popularitu a přichází je shlédnout desítky tisíc návštěvníků.

Přírodní zajímavosti

V parku roste památný strom platan starý přes 280 let. Dorostl do výšky 28 metrů, obvod kmene metr od země dosahuje 597 centimetrů.

Možnosti trávení dovolené

Největší akcí zasahující do života obce s 340 obyvateli bývají zahrádkářské výstavy v měsíci květnu a srpnu. V malé obci je obchod a hostinec, ve fázi příprav je úprava výstaviště a přilehlých prostor vytipovaných ke sportování a rekreaci.

Adresa

Věžky

Turistické cíle

> vše
Zámek  Věžky
Zámek Věžky
•  Hrady a zámky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.