Zborovice

Slovní popis polohy obce

Obec Zborovice leží v pahorkatém kraji na východě Litenčických vrchů, 14 km jihozápadně od města Kroměříže pod vrchem Troják.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o Zborovicích je doložena už v roce 1276, ale osídlení úrodného kraje sahá do dávnější minulosti. Dokazují to archeologické vykopávky v blízkosti Podlavčí a nález hrobů z 10. století s náušnicemi, prsteny a osobními potřebami dávných obyvatel. Název obce je zřejmě odvozen od jména prvního majitele prastaré hospodářské usedlosti. V roce 1358 se psalo Sborowicz, o deset let později Zworowcz i Sworowcz, 1391 Sborowicz, dále jen Borovice, až se ustálil název Zborovice. Osada se postupně rozšiřovala po obou stranách tehdejší kupecké stezky, která se po staletích proměnila v širokou silnici uprostřed podlouhlého náměstí. Postupné výkupy jednotlivých dvorců či hospodářských stavení vytvořily v roce 1600 zborovické panství. Na panství se vystřídalo mnoho majitelů z řad české i cizí šlechty. Připomeňme představitele významných moravských rodů jako Kryštofa Podstadského z Prusinovic, Kryštofa Říkovského z Dobrčic, v 18. století pak Maxmilianu Beatrici hraběnku z Rottalu a jejího syna Františka Adama, který dal původní tvrz přestavět na prostorný barokní zámek. Od poloviny 19. století přešlo panství do rukou bohatých průmyslníků. Abraham Popper dal ve Zborovicích postavit cukrovar a v úrodném údolí se zasazoval o pěstování cukrové řepy, tehdy nové zemědělské plodiny. V roce 1881 postavil Jonáš Friess železniční trať ze Zborovic do Kroměříže pro převoz cukrovarnických řízků. Dal také vybudovat tři rybníky jako zásobárnu vody pro cukrovar a důmyslnou soustavou studní táhl vodu do cukrovaru. Rybníky, zvané Podlavčí, se staly místem odpočinku místních i přespolních občanů. Bývaly tu i skokanské můstky, možnost koupání a her i příležitost k večernímu posezení. Tam, kde je dnes plocha zarostlá křovinami, vybudoval Dr. Jindřich Friess golfové hřiště a tenisové kurty. Ty byly i v zámeckém parku a u hřbitova. Obec byla několikrát povýšena na městečko s právem konat trhy a vařit pivo. Majitel panství vlastnil i pivovar, cihelnu, vlečku na nákladovém nádraží. Původně dřevěné stavby v obci lehly několikrát popelem, ale byly znovu vybudovány. Místní část Medlov má jméno patrně od zakladatele obce, který se jmenoval Medlo z Počenic. V letech 1365, 1368 a 1415 se píše Medlow a roku 1670 Mydlow. V roce 1960 byl Medlov sloučen se Zborovicemi.

Nejvýznamnější památky

Vedle zborovického zámku (dostavěn 1720), který v současnosti slouží jako zařízení sociální péče, je nejzajímavější stavbou kostel sv. Bartoloměje, který stojí na místě bývalého hřbitova. Na katastru obce se nachází několik historických křížů. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána byly přemístěny ke kostelu. V Medlově stojí kaple zasvěcená sv. Bartoloměji a památník obětem 1. světové války.

Kultura a tradice

Kulturní a sportovní akce pro občany připravují místní spolky a zájmové organizace.

Přírodní zajímavosti

K nejvzácnějším rostlinám v zámeckém parku patří platany javorolisté, z nichž nejvyšší dosahuje výšky 25 m a obvodu 476 cm, dále červené buky, borovice vejmutovky a javory jasanolisté. V roce 1881 byly vysazeny lípy před kostelem a před školou. Lípa byla vysazena také v roce 1912 na počest VI. Všesokolského sletu. Od 28. 10. 1921 roste před budovou měšťanské školy Lípa svobody.

Místní pověsti

  1. Vrať pane háj
  2. Pověst o studánce Hetmance

Další témata (upřesněte)

Zajímavost: Obec Zborovice navštívil cestovatel Emil Holub a obdaroval školu vycpaninami a jinými zajímavostmi.

Adresa

Zborovice
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.