Břeclav

Břeclav leží na řece Dyji a je ze tří stran obklopena lesy. Lužní les lemující řečiště Dyje a Moravy představuje rozlohou přes 3 500 ha nejrozsáhlejší komplex svého druhu ve střední Evropě. Lesy protkané sítí kanálů, mrtvých ramen a tůní byly v roce 1993 pod názvem Mokřady dolního toku Dyje zapsány do seznamu Ramsarské konvence.

K Břeclavi přiléhá ze severozápadu Kančí obora, lužní les s převahou porostů tzv. tvrdého luhu s dubem letním a jasanem úzkolistým. Po přírodních zajímavostech tohoto území vás provede naučná stezka. Z jižní strany se města téměř dotýká nejrozsáhlejší celek lužních lesů, táhnoucí se až k soutoku Dyje a Moravy, s částečně zachovanými lužními loukami a nivními tůněmi. V této oblasti patří k nejcennějším lokalitám pralesní rezervace Ranšpurk a Cahnov-Soutok. Od západu sem zasahuje jihovýchodní okraj národní přírodní rezervace Lednické rybníky, také po jejích krásách vede naučná stezka.

Adresa

Břeclav
nám. T.G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

Kontakt

telefon: +420 519 311 111
fax: +420 519 372 334

Turistické cíle

> vše
Židovský hřbitov Břeclav
•  Židovské památky
Zámeček Pohansko - slovanské hradisko Pohansko Břeclav
•  Muzea •  Cykloturistika
Kostel sv. Václava Břeclav
•  Církevní památky
Naučná stezka Lužní les
Naučná stezka Lužní les Břeclav
•  Naučné stezky a cyklostezky
Naučná stezka Břeclav – Pohansko – Lány
Naučná stezka Břeclav – Pohansko – Lány Břeclav
•  Naučné stezky a cyklostezky
Naučná stezka Břeclav - Janohrad
Naučná stezka Břeclav - Janohrad Břeclav
•  Naučné stezky a cyklostezky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.