Bulhary

Poloha

Obec Bulhary leží ve východním cípu CHKO Pálava asi 10 km severovýchodně od Mikulova na pravém břehu řeky Dyje.

Historie

Na katastru obce Bulhary bylo objeveno řada archeologických nálezů, které dokládají, že toto území bylo osídleno téměř nepřetržitě od doby kamenné až do doby historické. V trati Pustý zámek se nachází zajímavé, pravděpodobně středověké hradisko. Vlastní osada byla založena až někdy ve 12. století německými kolonisty podobně jako další vsi této oblasti. Poprvé se v písemných pramenech objevuje v roce 1244, kdy patřila k Lednici. V roce 1332 se jako majitelé části vsi připomínají Liechtensteinové, kteří ji získali do svého držení zcela na sklonku 14. století. U panství lednického ves setrvala až do r. 1848.

Památky

Z místních pamětihodností vzpomeňme kostel sv. Jiljí. Stávající pochází z roku 1770, kdy byl původní, vysvěcený v roce 1582 rozebrán a znovu postaven, aby stačil potřebám rozrůstající se obce. V Bulharech je také několik památkově chráněných selských gruntů s barokní úpravou štítů a vedle kostela také pozdně barokní brána hřbitova a márnice. U mostu přes Dyji stojí plastika sv. Jana Nepomuckého a při cestě k Lednici a Nejdku stojí dvě cenné boží muky.

Příroda

Obec Bulhary částečně leží na území chráněné krajinné oblasti Pálava. Východní svahy členité Milovické pahorkatiny, porůstají druhově bohaté panonské dubohabřiny a teplomilné doubravy. Dnes jsou využity k obornímu chovu zvěře. V nivě Dyje, zejména v mezihrází, se dochovaly lužní lesy a zbytky nivních luk.

Adresa

Bulhary
Bulhary 88
691 89 Bulhary

Kontakt

telefon: 519 340 722

Turistické cíle

> vše
Kostel sv. Jiljí Bulhary
•  Církevní památky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.