Podivín

Poloha

Město Podivín leží na severním okraji Lednicko-valtického areálu asi 10 km severně od Břeclavi.

Historie

Podivín je jedním z nejstarších míst na Moravě, které je uváděno v Kosmově kronice k roku 1067. Archeologické nálezy jsou z katastru města doloženy až z doby bronzové, ojediněle i z mladších fází pravěku. Místo samo sehrávalo zřejmě významnější roli už v době římské, jak svědčí nálezy mincí i pravděpodobná římská cisterna skrývající se v dodnes dochované kapli Cyrilce u kostela sv. Petra a Pavla, k níž se váže pověst o moravských věrozvěstech Konstantinu - Cyrilu a Metodějovi. Pro Podivín byla typická náboženská tolerance, o čemž svědčí dlouholetý pobyt habánů, novokřtěnců. Ti zde pobývali od roku 1530 až do svého nuceného odchodu z českých zemí v roce 1622. Podivín měl až do 2. světové války také početnou židovskou obec. Zmínka o ní pochází už z roku 1067 a je vůbec nejstarší na Moravě.

Památky

Ze zajímavých památek nacházejících se přímo v obci připomeňme farní kostel sv. Petra a Pavla a kapli sv. Cyrila a Metoděje, řadu barokních soch, např. sousoší Immaculaty a židovský hřbitov s orientálně romantickou obřadní síní z poloviny 19. století s malou muzejní expozicí. Do katastru obce patří také dvě stavby Lednicko-valtického areálu - romantická zřícenina Janohradu a Obelisk.

Adresa

Podivín
Masarykovo náměstí 180/20
691 45 Podivín

Kontakt

telefon: 519 344 203
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.