Sedlec

Poloha

Vinařská obec Sedlec leží v jihovýchodním cípu CHKO Pálava na břehu rybníka Nesyt asi 7 km jihovýchodně od Mikulova.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1322, kdy již patřila k mikulovskému panství. U něho setrvala až do r. 1848. Na počátku 30leté války tady řádili uherští vzbouřenci a zničili i původní kostel. Sedlec má starou lázeňskou tradici. Již v roce 1362 jsou zde uváděny lázně, které využívaly léčivého pramene sv. Víta s obsahem síry. K většímu rozmachu lázní došlo po roce 1669, kdy bylo popsáno složení vody a její léčebné dermatologické účinky. Původní lázeňský dům i se sousedním gruntem byly zbořeny a na jejich místě vyrostla v letech 1780-1782 nová lázeňská budova, která se využívala ještě po druhé světové válce. Pozůstatek lázní je dnes značně poničen a vzhledem k malé vydatnosti pramene lázně nebyly obnoveny.

Památky

Z místních pamětihodností stojí za pozornost kostel sv. Víta z roku 1672 postavený na místě gotického kostela sv. Oldřicha zničeného na počátku třicetileté války. Kostel byl později barokně úpraven. K dalším zajímavým památkám patří bývalá sýpka velkostatku, již zmiňované sirné lázně a pozůstatek oddechového zámečku za Sedlecem směrem k Mikulovu u bývalého rybníka Portz. Pozornost si zaslouží i drobnější památky, například socha Panny Marie u kostela a dvě sochy sv. Jana Nepomuckého.

Vinařství

Poloha Sedlece ze severu chráněná masívem Pavlovských kopců byla příhodná pro pěstování kvalitní révy vinné, proto také vinice již před třicetiletou válkou zabíraly téměř čtvrtinu poddanské půdy. I dnes patří Sedlec k významným vinařským centrům Mikulovské vinařské oblasti a sedlecká vína patří k nejlepším z moravské produkce.

Příroda

Z přírodovědného hlediska je katastr Sedlce velmi pestrý a lze v něm nalézt řadu pozoruhodných lokalit. Do severní části zasahuje Milovický les, mozaika teplomilných doubrav a panonských dubohabřin. Zajímavé jsou také ostrůvky stepní vegetace v jižní části katastru, například přírodní rezervace Liščí vrch, Studánkový vrch, Paví vrch a hřeben Skalky (Holá pastviska). Středem katastru protéká potok Včelínek, který pod obcí ústí do největšího moravského rybníka Nesytu. V rákosinách, které jej obklopují, hnízdí řada vzácných vodních ptáků, a proto je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Na západním břehu Nesytu se nachází národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu, jedna z posledních ukázek biotopu jihomoravských slanisek.

Adresa

Sedlec
Sedlec 92
691 21 Sedlec

Kontakt

telefon: +420 519 513 312
fax: +420 519 513 312
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.