Bavory

Poloha

Vinařská obec Bavory leží na západním okraji Pálavy asi 2 km severozápadně od Mikulova.

Historie

Obec Bavory byla založena někdy ve 13. století jako kolonizační ves na mikulovském panství, k němuž patřily až do roku 1848. Obyvatelé Bavor odnepaměti pěstovali ve vinohradech pod Pálavou vinnou révu. Vyrobená vína, především bílá, pak prodávali hostinským v sousedství a obchodníkům. Zemědělský a vinařský ráz si obec uchovává dodnes.

Památky

Místní dominantou je barokní kostel sv. Kateřiny, který byl postaven původně jako kaple na místě starší gotické stavby a byl vysvěcen v roce 1742, věž byla přistavěna v roce 1791. Mezi státem chráněnými památkami je ještě socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička u státní silnice Mikulov - Brno a boží muka u hřbitova. K dalším zajímavostem patří bývalá piaristická usedlost na č. p. 70, dům č. p. 48 s žudrem z 1. poloviny 19. století, výstavná lisovna č.p. 25 se sochou sv. Anny a vinné sklepy za obcí.

Příroda

Z přírodních zajímavostí stojí za pozornost především Stolová hora, na jejímž úpatí obec leží. Ve zdejší národní přírodní rezervaci Tabulová je zastoupena většina význačných biotopů Pálavy (skály, skalní, drnové a luční stepi i stepní lada) a vyskytuje se tady mnoho chráněných druhů rostlin i živočichů. Menší enklávy teplomilné vegetace chrání přírodní památky Anenský vrch a Kočičí kámen.

Dovolená

Obcí prochází naučná vinařská stezka Mikulov.

Adresa

Bavory
Bavory 9
692 01 Bavory

Kontakt

telefon: +420 519 515 524
fax: 519 515 524
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.