Dolní Dunajovice

Poloha

Jedna z největších vinařských obcí na Moravě, Dolní Dunajovice leží ve zvlněné zemědělské krajině asi 10 km severozápadně od Mikulova.

Historie

Na katastru obce bylo v minulosti objeveno pohřebiště z doby předvelkomoravské, které poskytlo významné doklady o osídlení zdejšího kraje v 6. -8. století. Dolní Dunajovice jsou poprvé připomínány v roce 1245. Po různých majetkových přesunech od počátku 14. století, se v poslední čtvrtině 16. století dostala do majetku Tiefenbachů, kteří drželi Drnholec. Od té doby byla spojena s drnholeckým panstvím až do r. 1848. Před třicetiletou válkou hrálo v ekonomice obce značný význam vinařství. V r. 1580 byly Dolní Dunajovice povýšeny na městečko, konávaly se zde trhy a mělo i právo útrpné, po němž se u kostela dodnes dochoval památkově chráněný pranýř.

Památky

Místní dominantou je farní kostel sv. Jiljí z počátku 16. století. Dochovanou vzácností v blízkosti kostela je pranýř z počátku 18.století. Památkově chráněny jsou také budova fary, domy č. p. 187 v Poštovní ulici a č. p. 59 v ulici Hlavní, dvě boží muky v polích a tři plastiky: sv. Florián, sv. Marek a sv. Jan Nepomucký. Štíty některých selských statků nesou vliv městské barokní architektury nedalekého Mikulova a naznačují bohatství jejich majitelů stejně jako barokizující štíty lisoven řady sklepů na úpatí Dunajovických kopců východně od obce.

Kulturní tradice

Hody se konají první sobotu a neděli v září, zajímavý je i fašank na počátku předvelikonočního půstu.
V městečku se narodil bývalý rakouský president Karl Renner (1870–1950), na což upozorňuje pamětní deska na rodném domku.

Příroda

Prudké svahy Velké slunečné, Jánské hory a Liščího kopce pokrývají stepní trávníky a lada, které jsou od roku 1990 součástí národní přírodní památky Dunajovické kopce. Tato rezervace patří k nejvýznamnějším lokalitám stepní květeny a zvířeny na jižní Moravě.

Adresa

Dolní Dunajovice
Zahradní 613
691 85 Dolní Dunajovice

Kontakt

telefon: +420 519 500 053, 519 517 105
fax: 519 500 050

Turistické cíle

> vše
Dunajovické kopce, národní přírodní památka Březí Dolní Dunajovice Dobré Pole Brod nad Dyjí
•  Fauna a flora •  Chráněná území
Kostel sv. Jiljí Dolní Dunajovice
•  Církevní památky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.