Horní Věstonice

Poloha

Vinařská obec Horní Věstonice se rozkládá na severozápadním okraji CHKO Pálava asi 10 km severně od Mikulova.

Historie

Obec byla založena krátce před rokem 1312 na tehdejším majetku hradu Děvičky. V roce 1334 získali mikulovské panství a hrad Děvičky s veškerým majetkem Lichtenštejnové. Od té doby, po více než 500 let, byl osud Horních Věstonic s mikulovským panstvím úzce spojen.

Památky

V roce 1769 byl v obci vystaven a vysvěcen kostel sv. Rosalie, který v polovině 19. století prošel důkladnou rekonstrukcí. Zajímavá je také budova fary z poslední čtvrtiny 18. století, kříž u kostela, socha sv. Floriána na návsi a boží muka na odbočce do Perné při cestě do Mikulova.

V katastru obce se také nacházejí pozůstatky nejméně známého a v terénu patrného třetího hradu na Pavlovských kopcích - Neuhaus, Nového hradu. Ten nechal postavit moravský markrabě Jan Jindřich v letech 1368-1376 na obranu zemské hranice a jako protiváhu sousednímu lichtenštejnskému majetku. V době husitských válek se i on dostal do rukou Lichtenštejnů a pravděpodobně byl zničen za husitského tažení jižní Moravou v r. 1426.

Příroda

V blízkosti obce se nacházejí zajímavé přírodní lokality, jako je na severu přírodní rezervace Věstonická nádrž a směrem na jihovýchod národní přírodní rezervace Děvín.

Adresa

Horní Věstonice
Horní Věstonice 131
691 81 Horní Věstonice

Kontakt

telefon: +420 519 517 668
fax: 519 517 668
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.