Jevišovka

Poloha

Vinařská obec Jevišovka leží asi 15 km západně od Mikulova na levém břehu Dyje

Historie

Jevišovka vznikla kolonizací německým obyvatelstvem někdy na počátku 13. století. První písemná zmínka o vsi je dochována až o sto let později, z r. 1353. Na konci 14. století ves přikoupili Lichtenštejnové, kterým tehdy patřil nedaleký drnholecký statek, v jejichž panství setrvala až do r. 1848. Za česko-uherských válek na konci patnáctého století ves zpustla a byla osazena v první polovině 16. století Charváty podobně jako nedaleký Nový Přerov a Dobré Pole.

Památky

Z místních památek stojí za zmínku původně gotický kostel sv. Kunhuty, který byl v roce 1830 přestavěn a z gotické stavby zůstala pouze věž. Památkově je chráněna ještě socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou. V Jevišovce je několik charvátských domů původní lidové architektury s bohatou štukovou výzdobou.

Kulturní tradice

Od roku 1990 se každou druhou sobotu v září při příležitosti konání tradičních hodů scházejí v obci původní obyvatelé a vzpomínají na život ve své staré domovině.

Adresa

Jevišovka
Drnholecká 98
691 83 Jevišovka

Kontakt

telefon: +420 519 519 161
fax: 519 519 161

Turistické cíle

> vše
Kostel sv. Kunhuty Jevišovka
•  Církevní památky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.