Mikulov

Mikulov – Svatý kopeček (800x600, 67.67 KB)
Turold - geopark (800x600, 275.02 KB)
Turold - naučná stezka (450x600, 54.56 KB)
Mikulov – jeskyně Na Turoldu (800x600, 204.08 KB)
Mikulov – Turold (794x511, 225.67 KB)

Město se rozkládá v jižní části chráněné krajinné oblasti Pálava mezi vápencovými bradly Turoldu a Svatého kopečku. Turold, poškozený někdejší těžbou vápence, je významnou přírodní rezervací a skrývá rozsáhlý jeskynní systém, v němž zimuje řada druhů netopýrů (např. ohrožený vrápenec malý). Zajímavosti Turoldu vám představí naučná stezka. Nejkrásnější ukázky skalní stepi chrání přírodní rezervace Svatý kopeček, jiné typy stepní vegetace, mj. i s velmi vzácným ovsířem stepním, hostí i přírodní rezervace Šibeničník jižně od města. Menší chráněné území s teplomilnou květenou představuje přírodní památka Růžový kopec. Severovýchodně od města leží rozsáhlý Milovický les tvořený mozaikou teplomilných doubrav a panonských dubohabřin. Pod ním na vršku Kienberg vystupují třetihorní sedimenty vídeňské pánve, stejnojmenná přírodní památka chrání bohaté naleziště zkamenělin. Rákosiny a mokřady kolem Nového rybníku a Šibeníku představují významné hnízdiště vodního ptactva.

V Mikulově sídlí Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Adresa

Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov

Kontakt

telefon: +420 519 444 555
fax: +420 519 444 500
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.