Pasohlávky

Poloha

Vinařská obec Pasohlávky leží na severním břehu Novomlýnských nádrží při hlavní cestě mezi Brnem a Vídní asi 15 km severozápadně od Mikulova.

Historie

Na území Pasohlávek se nachází významná archeologická lokalita Hradisko u Mušova, na níž byly objeveny dosud jediné stavební památky z období starověkého Říma - Římská pevnost. První písemná zmínka o Pasohlávkách se váže k roku 1276, kdy obec získal dolnokounický klášteru od staroboleslavské kapituly. Někdy za česko-uherských válek v 15. století zpustla a v první polovině 16. století byla znovu osídlena pravděpodobně charvátským obyvatelstvem. Po Bílé hoře ves propadla konfiskaci a získal ji kardinál František z Ditrichštejna, který ji připojil natrvalo ke statku vlasatickému,. Za třicetileté války byla ves velmi zplundrována a patřila k nejzničenějším vsím celého břeclavského okresu.

Vesnici zasáhly změny v souvislosti s výstavbou Vodního díla Nové mlýny. V důsledku připravované likvidace obce Mušov byl v Pasohlávkách vytvořen v roce 1976 společný národní výbor s Mušovem, který byl zrušen k 1. 1. 1980 po fyzickém zániku vlastní vsi a do Pasohlávek (a Pohořelic) se přestěhovala část mušovských občanů. Posledním zbytkem zaniklé obce je známý mušovský kostelík na ostrově uprostřed Věstonické nádrže.

Památky

Dominantou obce je kostel sv. Anny. Na jeho místě na návsi stávala původně kaple sv. Ducha, která byla v r. 1675 přestavěna a na kostel rozšířena v roce 1811. O sedm let později byla přistavěna věž. U kostela stojí ještě památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století. Za pozornost stojí také archeologická výstava v autokempu ATC Merkur Pasohlávky, věnovaná nálezům, které v tzv. Římské pevnosti po sobě v 2. století n. l. zanechala X. římská legie.

Příroda

Obec se nachází na severním břehu horní nádrže novomlýnské soustavy. Východně od obce se rozkládá pruh lužních lesů v nivě Jihlavy, na jehož jižním okraji byla v bývalé štěrkovně vyhlášena přírodní památka Betlém. Chrání významnou lokalitu vodního ptactva a místo pro rozmnožování obojživelníků. Část katastru je zatopena novomlýnskými nádržemi. Jejich střední zdrž s ostrůvkem byla v roce 1994 vyhlášena přírodní rezervací Věstonická nádrž. Je důležitým hnízdištěm a tahovou zastávkou pro vodní ptáky.

Dovolená

Na břehu vodního díla Nové Mlýny se nachází jeden z nejznámějších kempů v republice. Nabízí možnost ubytování, pláže, podmínky pro windsurfing a další vodní sporty a také kulturní programy a dětské atrakce.

Adresa

Pasohlávky
Pasohlávky 1
691 22 Pasohlávky

Kontakt

telefon: +420 519 427 710
fax: +420 519 427 713
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.