Pavlov

Poloha

Vinařská obec Pavlov leží na východním úpatí Děvína asi 10 km severně od Mikulova na území CHKO Pálava.

Historie

Obec Pavlov která náležela již od 13. století k hradu Děvičky, je starší. Od roku 1334 patřila do majetku mikulovského panství a v 15. století byla největší vinařskou obcí na Mikulovsku. Na území Pavlova jsou ale bohatá archeologická naleziště dokládající osídlení od dob lovců mamutů. Vzhledem k bohatství nálezů nese kultura lovců mamutů z mladší doby kamenné název pavlovien.

Památky

Významnou stavbou v obci je kostel sv. Barbory postavený v roce 1578. Kostel, který prošel několika přestavbami stojí na místě staršího kostela doloženého už ve 12. století. Většina stavení na návsi pochází ze 16. století a byla upravena v duchu selského baroka, další významnou lokalitou je ulice Česká s barokními vinnými sklepy a barokní hřbitov s nárožními věžičkami v ohradní zdi. Obec je od roku 1995 chráněna jako památková rezervace.

Příroda

Pavlov leží na úpatí nejvyšší hory Pálavy - Děvína, který je chráněný jako národní přírodní rezervace. Z dalších přírodních zajímavostí vzpomeňme malou štěrkovnu ve vinicích, která je cennou geologickou a paleontologickou lokalitou.

Dovolená

Pavlov je oblíbená základna pro poznávání krás Pálavy. Pod obcí se nachází jachtklub, který je hojně využíván příznivci plachtění.

Adresa

Pavlov
Na Návsi 88
692 01 Pavlov

Kontakt

telefon: +420 519 515 252
fax: 519 515 252
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.