Ladná

Poloha

Zemědělská obec Ladná leží 8 km severně od Břeclavi.

Historie

Obec vznikla ve středověku německou kolonizací krátce před rokem 1220, ale archeologické nálezy dokazují už pravěké osídlení. Na počátku doby bronzové zde bylo rozsáhlejší sídliště, bylo zde také zjištěno sídliště z doby římské, v mlýnském náhonu byly získány doklady o osídlení z doby kultury laténské a staroslovanské. Do počátku 16. století náležela k panství podivínskému, pak přešla pod panství břeclavské. Značně trpěla za válek v 17. století a také vpády francouzských vojsk v roce 1805 a 1809, v letech 1831,1855 a 1866 zde řádila i cholera. Ladná měla odedávna zemědělský charakter, byl zde taky jeden z největších mlýnů v širokém okolí, který se připomíná již v 13.století. Od roku 1976 až do roku 2006 byla příměstskou částí Břeclavi.

Památky

Uprostřed vesnice byla v r. 1849 postavena kaple sv. Michala vyzdobená plastickou štukovou výzdobou, kostel sv. Archanděla Michaela pochází z roku 1912. Jako poděkování za ukončení dobytčího moru byla postavena poklona sv. Vendelína (18. století).


 

Adresa

Ladná
Masarykova 119/60
691 46 Ladná

Kontakt

telefon: 724 746 240
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.