Mikulčice

Poloha

Obec Mikulčice leží v Podluží u řeky Kyjovky asi 6 km jihozápadně od Hodonína.

Historie

Mikulčice se mohou pochlubit jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v ČR. Bylo prokázáno, že oblast Mikulčic byla osídlena již ve střední době kamenné, době laténské a době římské. Odkryté pozůstatky slovanského hradiště a sídliště v lokalitě Valy ukazují na pravděpodobné působení slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje v těchto místech.

Památky

Z dalších památek připomeňme kostel Nanebevzetí Panny Marie z 18. století. Jeho gotické jádro a kněžiště pochází ze 14. století a oltář vytvořený z dubových kmenů je možným svědkem slavného uvítání byzantské mise. V obci se dále nachází barokní socha sv. Ondřeje, kaple sv. Rocha zdobená lidovou ornamentikou a fara s malovaným žúdrem.

Kulturní tradice

V červenci na svátek sv. Cyrila a Metoděje se v Mikulčicích koná Cyrilometodějská pouť. Proslulé jsou také zdejší slovácké hody a cimbálová muzika Slovácko.

Příroda

Přírodní rezervace Skařiny v blízkosti archeologické expozice je jádrem přírodního parku Mikulčický luh. V lužním lese je hnízdiště čápa černého i bílého, volavky popelavé, moudiváčka lužního a dalšího vodního ptactva.

Adresa

Mikulčice
Mikulčice 245
696 19 Mikulčice

Kontakt

telefon: 518 357 230
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.