Rohatec

Poloha

Tato velká obec se nachází při lužních lesích podél meandrů řeky Moravy asi 4 km severovýchodně od Hodonína, je součástí Dolnomoravského úvalu, a také vstupní branou do tak zvané Moravské Sahary. Jedná se o nejteplejší místo v České republice (dle Quita) s hojným slunečním svitem.

Historie

První doložený záznam o obci pochází z druhé poloviny 13. století kdy je uveden mezi svědky na listině krále Přemysla Otakara II z roku 1270 "Tvrdek z Rohatce" psáno (de Rohaz) majitel vsi Rohatec, kterou dostal jako výsluhu již dříve. Osídlení se však pravděpodobně datuje do dob říše velkomoravské o čemž svědčí několik míst s historickými nálezy v obci. Bývala zde malá pohraniční tvrz a podle starých záznamů měl Rohatec již v roce 1270 kostel, stával nad tvrzí, od druhé poloviny 13. století byl farní. Během několika neklidných stoletích byl mnohokrát vypálen. Fara od 16 století v době pobělohorské byla luterská. Se zbytků starého kostela zůstal presbitář ze kterého je zřízena kaple naproti dnešní fary v ulici Slovácká.. Podle středověkých záznamů se místní obyvatelé zabývali rybolovem a lovem raků. Obec leží na okraji vinařské oblasti Podluží a pěstování vína zde má dlouhou tradici.

Památky

V obci se nachází raně gotická kaple z období okolo r. 1300, která je bývalým kněžištěm kostela. Dále je tu kaplička s historizujícími prvky baroka z počátku 19. století s lidovými ornamenty a výzdobou od M. Benky. V kostele sv. Bartoloměje z r. 1911 se dochoval původní gotický presbytář ze 14. století.

Kulturní tradice

V obci se konají tradiční slovácké Bartolomějské hody, Kateřinská zábava, krojovaný ples, oslava fašanku a jiné. V poslední době se i mladí lidé a děti mnohem více zajímají o tradice předků, velkému zájmu se těší mužácký sbor a dětský folklorní soubor Dubinka.

Adresa

Rohatec
696 01 Rohatec

Kontakt

Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.