Dolní Němčí

Slovní popis polohy obce a stručná historie

Obec Dolní Němčí se nachází asi 10 km jižně od Uherského Brodu při silnici vedoucí z Hluku ke slovenské hranici. Obcí protéká potok Okluky, který pramení pod Velkou Javořinou v CHKO Bílé Karpaty.

V katastru obce bylo objeveno rozsáhlé keltské sídliště, bohaté jsou nálezy z období paleolitu, unětické a lužické kultury. Dolní Němčí vzniklo německou kolonizací ve druhé polovině 13. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358. Vzhledem ke své poloze blízko uherských hranic obec často trpěla nájezdy nepřátel. Původně zemědělská obec byla zaměřena na vinohradnictví, pěstování zeleniny a chov dobytka. Do roku 1925 se pro vesnici užíval název Dolněmčí.

Nejvýznamnější památky a kultura a tradice

Významnou památkou lidové architektury je dům č. p. 105, bývalý vodní mlýn, dnes Muzeum Na mlýně. Dominantou obce a kulturní památkou je novogotický kostel sv. Filipa a Jakuba. Na památku slavnostního vysvěcení byl postaven před kostelem kříž s vyrytým letopočtem. Farní budova vznikla v době, kdy obec žádala o zřízení samostatné duchovní správy. Další významnou památkou je socha sv. Floriana, která měla v minulosti své místo uprostřed obce a měla chránit obyvatele a obec od ohně. V roce 1970 byla přenesena spolu se zvonicí na starý hřbitov v areálu kostela. Kaple sv. Anny v poli při cestě do Blatnice dodnes slouží ke každoročním církevním procesím.

Dolní Němčí je typickou slováckou obci s pestrým krojem a folklorem, který prezentuje folklorní kroužek Dolněmčan, dětský Dolněmčánek a dechová hudba Dolněmčanka. Členové souborů vystupují nejen v místním kulturním zařízení při různých akcích, jako jsou tradiční plesy a zábavy, ale své umění předvádí v blízkém i vzdálenějším okolí. Na dodržování zvyků se podílí také hasiči, spolky myslivců, rybářů, žen, zahrádkářů a sportovců. První květnovou neděli se konají tradiční krojované hody.

Přírodní zajímavosti a možnosti trávení dovolené

O kvalitě prostředí v obci svědčí to, že se do potoku opět vrátili raci a přímo uprostřed obce na školním dvoře se vyskytuje lokalita chráněné orchideje tořiče včelonosného. Přírodní památka Bahulské jamy je část lučního komplexu na severovýchodním svahu kóty Lesná (696 m n. m.), asi 4 km jihovýchodně od Horního Němčí. Jedná se o jeden z posledních zachovalých zbytků druhově bohatého lučního komplexu Lesné.

Poloha obce umožňuje výlety jak do podhůří Bílých Karpat, tak i do nížin kolem řeky Moravy. Neustále doplňovaná síť cyklostezek umožňuje bezpečný pohyb i cykloturistům. Návštěvníci malého místního muzea uvidí soubor několika budov vodního mlýna na Oklukách, vybudované v 18. století. Budova mlýna dnes zčásti slouží jako pivnice a část byla vybavena původními dochovanými nástroji, které mlýnu věnovali obyvatelé obce. V objektu školy je krytý plavecký bazén se saunou přístupné veřejnosti, zřízeno je fotbalové a školní hřiště. Návštěvníkům a třem tisícům stálých obyvatel slouží obchodní středisko, restaurace s ubytovnou a kulturní dům.

Servis pro turisty

KONTAKT:

Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí,

tel.: +420 572 648 721, 572 648 449 tel./fax: +420 572 648 709,

e-mail: info@dolni-nemci.cz, www.dolni-nemci.cz, www.bile-karpaty.cz

Adresa

Dolní Němčí
687 62 Dolní Němčí

Kontakt

Turistické cíle

> vše
Kostel sv. apoštolů Jakuba a Filipa
•  Církevní památky
Muzeum Na Mlýně
•  Muzea •  Lidová architektura •  Památkové domky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.