Veletiny

Slovní popis polohy obce

Území vinařské obce Veletiny se rozprostírá na úpatí svahů Hlucké pahorkatiny u řeky Olšavy na hlavní komunikaci mezi Uherským Brodem a Uherským Hradištěm.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1201, kdy český král Přemysl Otakar I. daroval klášteru Hradiště u Olomouce ves Štěpánova a zároveň tomuto klášteru potvrdil držbu řady vesnic, mezi nimiž jmenuje i Veletiny. Původní osada zde byla zjištěna v místech "Losky". Pro tehdejší obyvatele Veletin, živící se většinou zemědělstvím, bylo sídlo na Loskách nepříhodné, poněvadž většina polí se nacházela na levém břehu Olšavy. Vystavěli si proto novou vesnici ve vyšší poloze, v místě dnešních Křivosúd, kde nebyly bažiny a neohrožovaly je povodně. Na přelomu 12. a 13. století byly tehdy Veletiny majetkem hradišťského kláštera. Brzy na to, v roce 1205, přichází na Velehrad 12 cisterciánských mnichů z Plas a zakládají nový klášter, který byl obdarován řadou vesnic. Bylo tak založeno velehradské panství a nedlouho potom zahájena velká kolonizace krále Václava I. a Přemysla Otakara II. Ve druhém desetiletí 15. století otřásla nejen Čechami, ale i jihovýchodní Moravou husitská revoluce. Proti upálení Mistra Jana Husa připojil svou pečeť na protestní list v září 1415 i Hereš z Veletin a Mikuláš z Heršic, spoluvlastník Veletin. Po roce 1420 se stal majitelem Veletin Dobeš z Rohozova. Dne 29. června 1437 vložil do zemských desek Dobeš z Rohozova vesnici Veletiny s rychtou, mlýnem, dvěma hospodami a lesy a veškerými robotami Arklebovi z Vlčnova a jeho synu Burianovi. V letech 1480-1484 seděl na veletínské tvrzi velitel "černé roty" Petr Haugvic z Biskupic. Ten prodal Veletiny Mikuláši Čečvickému z Lužic. Svého práva však na Veletiny a další statky dosáhli Morkovicové. Dne 24. června 1499 byl majetek prodán Vilému Hřivinovi z Újezda a v roce 1504 Burianu z Vlčnova, který je prodal roku 1518 Janu z Kunovic. Tím byly Veletiny připojeny k panství Uherský Brod, se kterým sdílely majitelé i osudy až do roku 1850.

Nejvýznamnější památky

Největší zajímavostí obce je soubor 16 vinných búd z poloviny 19. století v lokalitě "Stará hora" chráněný jako památka lidového stavitelství. Oblast Staré hory byla vyhlášena v roce 1995 vesnickou památkovou rezervací. Dominantou prostorné návsi s upraveným parkem je kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1894 postavená na místě bývalé dřevěné zvonice.

Kultura a tradice

Veletiny jsou známé udržováním kulturních tradic a zvyků. Kromě koledování Tří králů, masopustního průvodu masek nebo hodového vození berana se pravidelně koná na smrtnou neděli Nošení Mařeny a Nového léta a na svatodušní neděli obchůzka královniček. V době Vánoc je nasvícený betlém vedle kaple sv. Cyrila a Metoděje. V obci má bohatou tradici ochotnické divadlo. Dosud žijící pamětníci vzpomínají na představení uváděná v „šenku“ už v roce 1919.

Přírodní zajímavosti

Obec Veletiny se rozprostírá na levém břehu řeky Olšavy a v údolí podél Vlčnovského potoka, z jižní a západní strany lemována zalesněnými stráněmi. Na neregulovaném úseku řeky Olšavy za železniční tratí se vyskytují chráněné dřeviny (dřínek, oskoruše) a chránění ptáci (ledňáček říční).

Možnosti trávení dovolené

Obcí Veletiny prochází Uherskohradišťská vinařská stezka. Značená cyklotrasa ve směru na Vlčnov vede podél chráněné rezervace lidové architektury tvořené souborem šestnácti vinných bud z poloviny 19. století. V současné době jsou v obci s 580 obyvateli otevřeny dvě prodejny se smíšeným zbožím a dvě hospody - pivnice.

Adresa

Veletiny
687 33 Veletiny

Kontakt

Turistické cíle

> vše
Vinné búdy v lokalitě Stará hora
•  Lidová architektura •  Vinařské památky

Akce

> vše
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.