Lhota

Slovní popis polohy obce

Obec Lhota se rozkládá na výběžcích Vizovických vrchů, 7 km jihozápadně od města Zlín.

Stručná historie obce

Lhota měnila během staletí několikrát své jméno. Poprvé se připomíná roku 1362. V 17. století se objevuje označení Hrubá Lhota, Lhota Major či německy Gross Lhota. Od 70. let se ustálil název Velká Lhota, který se užíval až do roku 1925. V roce 1980 byla obec integrována s Gottwaldovem a dostala úřední název Gottwaldov – Lhota. Za feudalismu patřila obec k panství Malenovice. Po zrušení vrchnostenského úřadu v letech 1848–1849 podléhala Okresnímu soudu v Napajedlech a od roku 1935 Okresnímu soudu ve Zlíně. Roku 1866 postihla obec cholera, ve stejném roce zničil dvě třetiny obce rozsáhlý požár. V roce 1990 se obec osamostatnila a dostala název Lhota (Lhota u Zlína).

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Anny z roku 1900 a o deset let mladší fara.

Kultura a tradice

V obci se tradičně koná v měsíci červenci na sv. Annu pouť a v listopadu kateřinské hody.

Další témata (upřesněte)

Nejvýznamnější osobností Lhoty byl rodák Josef Vávra – Stařík, příslušník štábu I. Československé partizánské brigády, která ve Lhotě působila od roku 1944.

Adresa

Lhota
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.