Destinační společnost Pálava a Lednicko-valtický areál-profil

Hlavní cíle destinační společnosti

Destinační společnost Pálava a Lednicko-valtický areál vznikla jako otevřená marketingová organizace, jejímž hlavním cílem je pomáhat společné propagaci, tvorbě nabídky, prodeji turistických služeb a produktů a celkově budovat pozitivní vnímání značky „Pálava a Lednicko-valtický areál“ a „Zahrada Evropy“.

Organizačně i odborně je společnost řízena dle standardů a pravidel definovaných pro činnost moderních destinačních společností. Destinační společnost Pálava a Lednicko-valtický areál je otevřena všem aktivitám, které mohou efektivně pomoci rozvoji cestovního ruchu v našem regionu a které budou vytvářet zdravé podnikatelské prostředí. Snahou naší i našich partnerů je být kvalitní destinační organizací, která bude zastupovat nejen naši turistickou oblast, ale stane se i významnou součástí a důležitým partnerem destinačního řízení na úrovni krajské i národní

Pálava a Lednicko-valtický areál, z. s. - destinační společnost
Brněnská 42, 692 01 Mikulov
e-mail: region@palava-lva.cz 
tel.: 519 512 797
www.palava-lva.cz , www.zahradaevropy.cz 

Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.