Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami - trasa MAS Hříběcí hory

Nové hipostezky na území MAS – Hříběcí hory a MAS Partnerství Moštěnka byly vybudované díky projektu spolupráce Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami, který byl realizovaný za finanční podpory EU z prostředků Programu rozvoje venkova LEADER. hipostezky vedou převážně po polních a lesních cestách. Jsou vyznačeny téměř 400 směrovek a vzniklo na nich 45 malých a 3 větší odpočívky, 2 krytá a 42 nekrytých úvazišť, u Těšánek replika vodního mlýna a patnáctimetrová rozhledna a jsou zde umístěny informační mapy a tabule. Již existující hipostezky na Vyškovsku se tak rozšíří o oblast Chřibů, Buchlovska a jižní Hané. S celkovou délkou 230 kilometrů je tato hipotrasa nejdelší na Moravě.
MAS Hříběcí hory byla založena v r. 2005 pod formou občasného sdružení za účelem získání dotací z EU z programu LEADER v plánovacím období 2007-2013. Aktivity MAS Hříběcí hory jsou zaměřeny na zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, podporu cestovního ruchu a také zviditelnění a zatraktivnění mikroregionu, ve kterém působí. Jedním z prostředků dosažení jmenovaných cílů je i úspěšně zprovozněná hipotrasa.

Na území MAS - Hříběcí hory prochází jezdecká stezka o délce 155 km katastrem 22 obcí. Hlavní páteřní trasa začíná v Těšánkách (Grunt Galatík) a vede přes Lebedov, Litenčice, Prasklice, Uhřice, Dřínov a Zborovice zpět do Těšánek. Další významný úsek přivádí trasu k dalším úsekům, kterými je celý komplex tras maximálně propojen - zahrnuje obce Lebedov, Hoštice, Morkovice - Slížany a Troubky. Mnohé odbočky, spojky a dílčí okruhy tvoří síť jednotlivých tras dokonale pokrývajích celé území MAS Hříběcí hory.
     Hipostezka propojuje jednotlivé jezdecké stáje v regionu a turisticky zajímavá místa jako jsou zámek Litenčice, rozhledna a replika vodního mlýna v Těšánkách, Kostel sv. Jana Křtitele v Uhřicích či Národní přírodní památka Křéby  Všechny trasy jsou značeny v souladu s pravidly doporučenými Klubem českých turistů. Vybraná místa na trasách jsou doplěna mobiliářem - odpočívkou, úvazištěm pro koně, informační tabulí a odpadkovým košem.
     Značené stezky vedou převážně po polních a lesních cestách, které byly původně formanskými stezkami - hustě křižovaly toto území a jsou zaneseny ve starších mapách.
     Do projektu se zapojilo 11 místních jezdeckých stájí, které nabízejí jezdecký výcvik koní a jezdců, ustájení koní, nebo pořádají sportovní i rekreační jezdecké aktivity.

Zapojené jezdecké stáje: JS Galatík Těšánky, Hipocentrum Koryčany, JK Pospíšilík Skržice, JK Paráda Skržice, JS Michaela Fojty Cvrčovice, JK Alima Soběsuky, JS Jan Štěpánek, JK Divooky, Janáskovi - Lískovec, Koníran Tetětice, JS Igor Pokorný Honětice

MAPA TRASY (.jpg, 1.49 MB)
mapa hipotrasy Hříběcí hory, 536x600, 78.48 KBmapa hipotrasy Hříběcí hory
Realizováno v rámci projektu Tvorba a propagace produktů,
realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.